VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
41. 989/QĐ-UBND 12/9/2014 12/9/2014 Về việc thành lập lại Ban Biên tập và Tổ thư ký - Kỹ thuật viên cổng thông tin điện tử huyện Ba Tơ
42. 10/TB-BBT 12/9/2014 12/9/2014 Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Biên tập cổng thông tin điện tử huyện Ba Tơ
43. 12/9/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (tuần 38, từ ngày 15/9/2014 đến ngày 20/9/2014)
44. 6/9/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (tuần 37, từ ngày 08/9/2014 đến ngày 12/9/2014)
45. 273/BC-UBND 28/8/2014 3/9/2014 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện công tác tháng 8 năm 2014
46. 42/CTr-UBND 28/8/2014 3/9/2014 Chương trình công tác tháng 9 năm 2014
47. 275/TB-UBND 28/8/2014 3/9/2014 Thông báo kết quả phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8 năm 2014
48. 64/KH-UBND 27/8/2014 3/9/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình Việt nam giai đoạn 2010 2020" năm 2014
49. 43/CTr-UBND 29/8/2014 3/9/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (tuần 36, từ ngày 01/9/2014 đến ngày 06/9/2014)
50. 184/TB-UBND 26/8/2014 27/8/2014 Về việc tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2014
51. 182/TB-UBND 26/8/2014 27/8/2014 Về việc nộp hồ sơ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2014
52. LT-35-2014 26/8/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (tuần 35, từ ngày 25/8/2014 đến ngày 29/8/2014)
53. 436/QĐ-UBND 14/07/2014 25/8/2014 Về việc phân công nhiệm vụ (bổ sung) của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016
54. 154/BC-UBND 30/05/2014 25/8/2014 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện công tác tháng 5 năm 2014
55. 145/TB-UBND 23/07/2014 25/8/2014 Kết luận của đồng chí Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (mở rộng) tuần thứ 30, ngày 21 tháng 7 năm 2014
56. 136/TB-UBND 11/07/2014 25/8/2014 Kết luận của đồng chí Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (mở rộng) tuần thứ 28, ngày 07 tháng 7 năm 2014
57. 135/TB-UBND 11/07/2014 25/8/2014 Kết luận của đồng chí Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn việc đầu tư theo lệnh khẩn cấp công trình khu tái định cư Mang Póc, thôn Gọi Re, xã Ba Xa
58. 128/TB-UBND 02/07/2014 25/8/2014 Kết quả phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 6 năm 2014
59. 4/KH-UBND 17/07/2014 17/7/2014 Tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
60. 1379/UBND 17/07/2014 17/7/2014 Về việc đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên trang thông tin về tài sản nhà nước
   1    2    3    4    5    6    7     /7 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273