VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 390/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình: Trường Mầm non Ba Chùa, huyện Ba Tơ
62. 493/UBND 29/3/2018 Vv xin phép vắng và ủy quyền dự họp xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ được trù vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng 11/3
63. 370/QĐ-UBND 29/3/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Tiêu để xây dựng công trình Điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
64. 488/UBND 28/3/2018 Vv phối hợp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2
65. 320/QĐ-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn Rôn, địa chỉ thường trú tại thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
66. 316/QĐ-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Phạm Thị Ghì, địa chỉ thường trú tại thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
67. 315/QĐ-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Phạm Thị Hết, địa chỉ thường trú tại thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
68. 186/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Thuốc
69. 185/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ
70. 184/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Sư để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ
71. 183/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Mâu để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ
72. 182/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Hoạt
73. 181/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Trâu
74. 180/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Troi
75. 179/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Điết
76. 178/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Thui để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ
77. 177/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Trin
78. 176/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Rau
79. 175/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Sự
80. 174/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Rung
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /193 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273