VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 2700/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Nát địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
62. 2699/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Hút địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
63. 2698/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Sĩ địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
64. 2697/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Manh địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
65. 2696/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Nấu địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
66. 2695/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Hương địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
67. 2694/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Ngó địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
68. 2693/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Thắp địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
69. 2692/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Xích địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
70. 2691/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Trin địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
71. 2690/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Hé địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
72. 2689/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Đinh Xuân Chăm địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
73. 2688/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Nít địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
74. 2687/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Heo địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
75. 2686/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Khiêng địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
76. 2685/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Xanh địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
77. 2684/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Thêm địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
78. 2683/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Nghìn địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
79. 2682/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Trăm địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
80. 2681/QĐ-UBND 20/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Vúp địa chỉ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, công trình Cấp điện xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /237 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273