VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 302/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Động quản lý để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
62. 301/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Bạch Ngọc Lượm để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất ván ép các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
63. 300/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của bà Võ Thị Đến để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
64. 299/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Dũng để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
65. 298/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Huỳnh Thạch Công để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
66. 297/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Trần Thanh Tùng để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
67. 296/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Ngọc để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
68. 295/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Anh để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
69. 294/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Trần Hai để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
70. 293/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Phan Quang Thông để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
71. 292/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Dương Tân để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
72. 291/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của bà Lê Thị Cúc để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
73. 290/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Võ Bảy để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
74. 289/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Thọ để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
75. 288/TB-UBND 7/6/2018 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Thanh để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động xã Ba Động, huyện Ba Tơ
76. 647/QĐ-UBND 31/5/2018 Về việc giảm tiền sử dụng đất ông Phạm Ngọc Linh
77. 645/QĐ-UBND 29/5/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Lập, địa chỉ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Đường Trần Toại (nối dài) huyện Ba Tơ
78. 644/QĐ-UBND 29/5/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Cúc, địa chỉ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Đường Trần Toại (nối dài) huyện Ba Tơ
79. 643/QĐ-UBND 29/5/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Tính, địa chỉ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Đường Trần Toại (nối dài) huyện Ba Tơ
80. 642/QĐ-UBND 29/5/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Văn Xuân, địa chỉ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Đường Trần Toại (nối dài) huyện Ba Tơ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /202 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273