VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 2773/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Ly, thường trú tại thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây QN
62. 2772/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Phạm Văn Mênh, thường trú tại thôn Hy Long, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây QN
63. 2771/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Phạm Văn Lá, thường trú tại thôn Gò Ngênh, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
64. 2770/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Vinh quản lý để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
65. 2769/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Nguyễn Thanh Tuấn, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
66. 2768/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Ôi, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
67. 2767/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Đây, tại thôn Nước Lá, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
68. 2766/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Rơi, tại thôn Nước Y, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
69. 2765/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Hơn, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
70. 2764/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Ngòi, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
71. 2763/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của bà Phạm Thị Thí, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
72. 2762/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Ách, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
73. 2761/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của bà Phạm Thị Dậu, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
74. 2760/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của bà Phạm Thị Đen, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
75. 2759/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Ngọc Dương, tại thôn Nước Y, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
76. 2758/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của bà Phạm Thị Lin, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
77. 2757/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Cao Văn Tú, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
78. 2756/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Kích, tại thôn Nước Lá, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
79. 2755/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Thi Nay, tại thôn Nước Lá, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
80. 2754/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Thọ, tại thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /245 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273