VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 537/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của UBND thị trấn Ba Tơ quản lý để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
62. 536/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hoàng để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
63. 535/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Phương để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
64. 534/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Đặng Văn Hòa để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
65. 533/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Nhị để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
66. 3708/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Bích quản lý để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
67. 3707/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Sư tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
68. 3706/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Mâu tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
69. 3705/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Hoạt tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
70. 3704/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Điết tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
71. 3703/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Thủy tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
72. 3702/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Trin tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
73. 3701/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Sự tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
74. 3700/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Rung tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
75. 3699/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Rao tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
76. 3698/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ bà Phạm Thị Tắc tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
77. 3697/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Thuốc tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
78. 3696/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Cam tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
79. 3695/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Thói tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
80. 3693/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Cum tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /261 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273