VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 533/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Nhị để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
22. 3708/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Bích quản lý để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
23. 3707/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Sư tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
24. 3706/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Mâu tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
25. 3705/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Hoạt tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
26. 3704/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Điết tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
27. 3703/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Thủy tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
28. 3702/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Trin tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
29. 3701/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Sự tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
30. 3700/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Rung tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
31. 3699/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Rao tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
32. 3698/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ bà Phạm Thị Tắc tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
33. 3697/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Thuốc tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
34. 3696/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Cam tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
35. 3695/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Thói tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
36. 3693/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Cum tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
37. 3692/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Mênh tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
38. 3691/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Tum tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
39. 3690/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn kể tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
40. 3689/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Cu tại xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /259 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273