VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 383/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Tiệp để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
22. 382/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ bà Đinh Thị Hạnh để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
23. 381/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Bắc để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
24. 380/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Lâm để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
25. 379/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Thị Sang để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
26. 378/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Dép để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
27. 377/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn E để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
28. 376/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Tiêu để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
29. 375/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Uôn để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
30. 374/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Cư để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
31. 373/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Thắc để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
32. 372/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Thư để xây dựng công trình Đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
33. 371/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Vờ để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
34. 370/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Ít để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
35. 369/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Hui để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
36. 368/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Thái để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
37. 367/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Hé để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
38. 366/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Ơn để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
39. 365/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Lập để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
40. 364/TB-UBND 26/7/2018 Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Quê để xây dựng công trình Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 Địa điểm xây dựng Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /213 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273