VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 439/TB-UBND 27/9/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai để xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
22. 438/TB-UBND 27/9/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Cung để xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
23. 437/TB-UBND 27/9/2018 Về việc thu hồi đất của UBND thị trấn Ba Tơ quản lý để xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
24. 436/TB-UBND 27/9/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Trương Công Luật để xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
25. 435/TB-UBND 27/9/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Quang Hoa để xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
26. 434/TB-UBND 27/9/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm để xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
27. 433/TB-UBND 27/9/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Phúc để xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
28. 432/TB-UBND 27/9/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Duông để xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
29. 1185/QĐ-UBND 6/9/2018 Công nhận loại đất, diện tích, chủ sử dụng đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về QSD đất để phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án BT HT để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi qua xã Ba Vinh,
30. 1182/QĐ-UBND 5/9/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Động (giai đoạn 1), xã Ba Động, huyện Ba Tơ
31. 2783/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Gỗ địa chỉ xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
32. 2782/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Đoàn địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
33. 2781/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Lê Văn Nam địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
34. 2780/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Thị Mận địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
35. 2779/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Trung, địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động, huyện Ba Tơ
36. 2778/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Mười địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
37. 2777/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Minh Triều địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
38. 2775/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Lê Văn Muôn địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
39. 2774/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Dũng địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
40. 2773/QĐ-UBND 30/8/2018 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Thảo địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Ba Động (giai đoạn 1), huyện Ba Tơ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /238 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273