VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1301/QĐ-UBND 8/7/2019 Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp tuyến đường Phạm Kiệt, thị trấn Ba Tơ
2. 1258/QĐ-UBND 25/6/2019 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Lê Quang Hoa, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ công trình: Kè chống sạt lở suối Nước Ren
3. 1257/QĐ-UBND 25/6/2019 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Mai, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ công trình: Kè chống sạt lở suối Nước Ren
4. 1256/QĐ-UBND 25/6/2019 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Trương Công Luật, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ công trình: Kè chống sạt lở suối Nước Ren
5. 1255/QĐ-UBND 25/6/2019 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Thanh Tâm, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ công trình: Kè chống sạt lở suối Nước Ren
6. 1254/QĐ-UBND 25/6/2019 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Duông, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ công trình: Kè chống sạt lở suối Nước Ren
7. 1253/QĐ-UBND 25/6/2019 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Phúc, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ công trình: Kè chống sạt lở suối Nước Ren
8. 1113/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Dúc, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
9. 1112/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Húc, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
10. 1111/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Sá, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
11. 1110/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Phạm Thị Eo, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
12. 1109/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Suốt, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
13. 1108/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Đúa, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
14. 1107/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Phạm Thị Tắc, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
15. 1106/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Miên, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
16. 1105/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Dất, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
17. 1104/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Dúc, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
18. 1103/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Minh, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
19. 1102/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Ếch, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
20. 1101/QĐ-UBND 19/6/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Mãnh, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /275 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273