VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 553/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
2. 552/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
3. 551/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
4. 550/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
5. 549/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
6. 548/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
7. 547/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
8. 546/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
9. 545/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
10. 544/TB-UBND 26/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
11. 554/TB-UBND 25/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
12. 543/TB-UBND 25/12/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xây nghiền gỗ để sản xuất viên nén đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
13. 541/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của Trung tâm dịch vụ tổng hợp Nông lâm nghiệp quản lý để xây dựng công trình Tường rào, cổng ngõ Trung tâm dịch vụ Nông lâm nghiệp huyện Ba Tơ
14. 540/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn để xây dựng ông trình Tường rào, cổng ngõ Trung tâm dịch vụ nông lâm nghiệp huyện Ba Tơ
15. 539/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Bó để xây dựng công trình Tường rào, cổng ngõ Trung tâm dịch vụ Nông lâm nghiệp huyện Ba Tơ
16. 538/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Huỳnh Thị Nữ để xây dựng công trình Tường rào, cổng ngõ Trung tâm dịch vụ Nông lâm nghiệp huyện Ba Tơ
17. 537/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của UBND thị trấn Ba Tơ quản lý để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
18. 536/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hoàng để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
19. 535/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Phương để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
20. 534/TB-UBND 20/12/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Đặng Văn Hòa để xây dựng công trình Đường nội bộ phía Đông kè Tài Năng
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /259 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273