VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 613/UBND 16/4/2018 Vv thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - PleiKu2
2. 346/QĐ-UBND 16/4/2018 Về việc phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ công trình: Chợ cũ xã Ba Động, huyện Ba Tơ
3. 397/QĐ-UBND 12/4/2018 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình ông Lê Văn Bảy, thôn Suối Loa, Ba Động, huyện Ba Tơ
4. 396/QĐ-UBND 12/4/2018 Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Duy Đức, thôn Suối Loa, Ba Động
5. 394/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Dư xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
6. 393/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Đinh Quang Thành, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
7. 392/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Khuyên xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
8. 391/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Sáu, xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình Trường Mầm non Ba Chùa, huyện Ba Tơ
9. 390/QĐ-UBND 10/4/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ để xây dựng công trình: Trường Mầm non Ba Chùa, huyện Ba Tơ
10. 493/UBND 29/3/2018 Vv xin phép vắng và ủy quyền dự họp xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ được trù vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng 11/3
11. 370/QĐ-UBND 29/3/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Tiêu để xây dựng công trình Điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
12. 488/UBND 28/3/2018 Vv phối hợp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2
13. 320/QĐ-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn Rôn, địa chỉ thường trú tại thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
14. 316/QĐ-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Phạm Thị Ghì, địa chỉ thường trú tại thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
15. 315/QĐ-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Phạm Thị Hết, địa chỉ thường trú tại thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
16. 186/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Thuốc
17. 185/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Bích để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ
18. 184/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Sư để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ
19. 183/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Mâu để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ
20. 182/TB-UBND 19/3/2018 Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện Ba Tơ ông Phạm Văn Hoạt
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /185 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273