VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 325/UBND 13/3/2019 V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 220kV và Trạm biến áp 220kV dự án thủy điện Nước Long
2. 371/QĐ-UBND 12/3/2019 Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Tiểu học Ba Cung, THCS Ba Động do đã hư hỏng, xuống cấp để lấy mặt bằng xây dựng mới
3. 50/BC-UBND 18/2/2019 Đánh giá việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2018
4. 188/QĐ-UBND 14/2/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Thanh địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
5. 187/QĐ-UBND 14/2/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho ông Dương Tân địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
6. 186/QĐ-UBND 14/2/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Ngọc địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
7. 185/QĐ-UBND 14/2/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho bà Lê Thị Cúc địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
8. 184/QĐ-UBND 14/2/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho ông Cao Tấn Thới địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình: Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
9. 182/QĐ-UBND 14/2/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho ông Võ Bảy địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình: Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
10. 181/QĐ-UBND 14/2/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho ông Huỳnh Thạch Công địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
11. 180/QĐ-UBND 14/2/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho ông Bạch Ngọc Lượng địa chỉ xã Ba Động, huyện Ba Tơ công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
12. 53/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Dương Tân để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
13. 52/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Phạm Thanh để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
14. 51/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
15. 50/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Lê Thị Cúc để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
16. 49/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình ông Cao Tấn Thời để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
17. 48/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Kiều để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
18. 47/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Võ Bảy để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
19. 46/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của hộ gia đình bà Huỳnh Thạch Công để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
20. 45/QĐ-UBND 31/1/2019 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Động quản lý để xây dựng công trình Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /261 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273