VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1743/UBND 25/10/2018 Vv cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
2. 1724/UBND 24/10/2018 Vv phối hợp hỗ trợ trong công tác thi công đường dây trung áp 22kV tránh nhà bà Hoa, xã Ba Động
3. 507/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Vì quản lý để xây dựng công trình Đường trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
4. 506/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của Trường Mầm non Ba Vì quản lý để xây dựng công trình Đường trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
5. 505/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Phải để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
6. 504/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Thân để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
7. 503/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Men để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
8. 502/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Đinh Văn Phương để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
9. 501/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Hanh để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
10. 500/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Tài để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
11. 499/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Lê Đình Nghị để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
12. 498/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Ngô Thành Được để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
13. 497/TB-UBND 19/10/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Lam để xây dựng công trình Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
14. 2833/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Điền quản lý để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
15. 2832/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Don, tại thôn Hy Long, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
16. 2831/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của bà Phạm Thị Ít, tại thôn Hy Long, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
17. 2830/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Lẫy, tại thôn Hy Long, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
18. 2829/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Va, tại thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
19. 2828/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Chắc, tại thôn Hy Long, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
20. 2827/QĐ-UBND 16/10/2018 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Vứa, tại thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /245 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273