VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 841/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Gỗ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
2. 840/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Đin, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
3. 839/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
4. 838/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Thanh Tùng, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
5. 837/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Huỳnh Thạch Công, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
6. 836/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Bạch Ngọc Lượng, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
7. 835/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Trung, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
8. 834/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Mận, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
9. 834/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Mận, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
10. 833/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Đoàn, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
11. 832/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
12. 831/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Thanh Sửu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
13. 830/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Thọ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
14. 730/QĐ-UBND 25/4/2019 Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Tường rào, cổng ngõ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Ba Tơ
15. 586/QĐ-UBND 8/4/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm
16. 36/KH-UBND 3/4/2019 Tổ chức Lễ công bố xã Ba Động đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
17. 567/QĐ-UBND 2/4/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Mênh, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
18. 566/QĐ-UBND 2/4/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Tút, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
19. 565/QĐ-UBND 2/4/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Nghiệp, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
20. 564/QĐ-UBND 2/4/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Rơm, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Khu tái định cư tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /271 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273