VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1874/UBND 15/11/2018 Vv báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ thị só 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh
2. 469/BC-UBND 14/11/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 của xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018
3. 519/TB-UBND 13/11/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về tình hình triển khai thực hiện trồng cây Sacha Inchi trên địa bàn huyện
4. 464/BC-UBND 13/11/2018 Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp gắn với tái cấu ngành nông nghiệp năm 2018, định hướng kế hoạch sản xuất năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
5. 1855/UBND 12/11/2018 Vv hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, công tác phòng chống dịch bệnh và đói cho đàn gia súc, gia cầm
6. 518/TB-UBND 8/11/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp găn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018, định hướng kế hoạch sản xuất năm 2019 và triển khai kế hoạch sả
7. 458/BC-UBND 8/11/2018 Tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
8. 452/BC-UBND 6/11/2018 kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Tơ
9. 449/TB-UBND 5/11/2018 Kết quả thực hiện Phương an giao rừng gắn với giáo đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ
10. 1803/UBND 5/11/2018 Vv khẩn trương xử lý việc phá rừng, lấn, chiếm đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 363, xã Ba Vinh
11. 1797/UBND 2/11/2018 Vv tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới 2 tháng cuối năm 2018
12. 514/TB-UBND 30/10/2018 Về việc lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. 1775/UBND 30/10/2018 Vv điều tra xử lý tình hình khai thác vận chuyển gỗ keo rừng trồng phòng hộ trái phép tại tiểu khu 370, xã Ba Liên
14. 513/TB-UBND 29/10/2018 Kiểm tra giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 (đợt 2)
15. 1764/UBND 29/10/2018 Vv đề nghị kiểm tra các dụng cụ đo lường tại cửa hàng xăng dầu và bàn cân tại các Nhà máy ván dăm, gỗ trên địa bàn huyện Ba Tơ
16. 1761/UBND 29/10/2018 Vv báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2018
17. 1730/UBND 24/10/2018 Vv tổ chức thực hiện giao phần đất xéo, méo cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng
18. 104/KH-UBND 24/10/2018 Về việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
19. 1722/UBND 23/10/2018 Vv chủ động công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2018
20. 1717/UBND 23/10/2018 Vv kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /83 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273