VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 48/TB-UBND 25/4/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ tại cuộc họp trực báo đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019 trên địa bàn huyện
2. 39/TB-UBND 9/4/2019 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
3. 40/KH-UBND 8/4/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
4. 136/BC-UBND 8/4/2019 Kết quả thống kê số liệu khai thác lâm sản Quý I/2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
5. 464/UBND 5/4/2019 Vv dự toán kinh phí thực hiện giao quản lý tài sản, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện
6. 463/UBND 5/4/2019 Vv nạo vét bùn, cát thượng lưu đập dâng Nước Lang, xã Ba Dinh
7. 462/UBND 5/4/2019 Vv một số hộ dân đào ao, làm nhà, làm lán trại trong khu vực Công ty CP thủy điện Thiên Tân đang khảo sát để xây dựng nhà máy thủy điện ĐăkRe 2 tại xã Ba Xa
8. 461/UBND 5/4/2019 Vv rà soát hiện trạng các xã đạt dưới 10 tiêu chí
9. 451/UBND 4/4/2019 Vv thành lập Tổ chức thủy lợi cơ sở và tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi
10. 38/KH-UBND 4/4/2019 Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019
11. 37/KH-UBND 4/4/2019 Thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
12. 130/BC-UBND 4/4/2019 Về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Ba Tơ
13. 434/UBND 2/4/2019 Vv triển khai công tác xếp loại HTX nông nghiệp
14. 426/UBND 2/4/2019 Vv chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ kiểm toán nhà nước Khu vực III về Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn
15. 32/KH-UBND 2/4/2019 Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững huyện Ba Tơ năm 2019
16. 417/UBND 1/4/2019 Vv triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, năm 2019
17. 114/BC-UBND 25/3/2019 Rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm từ gỗ
18. 112/BC-UBND 25/3/2019 Kết quả kiểm tra hồ sơ dự án: Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch sản xuất và điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ba Tơ
19. 366/UBND 21/3/2019 Vv cử công chức tham gia tập huấn, hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai
20. 359/UBND 21/3/2019 Vv đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía nguyên liệu niên vụ 2018-2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /93 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273