VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 159/BC-UBND 24/4/2018 Về việc trồng thử nghiệm cây Sacha Inchi trên địa bàn huyện
2. 624/UBND 17/4/2018 Vv gia hạn khai thác rừng trồng phòng hộ đã quy hoạch chuyển đổi sang rừng sản xuất tại tiểu khu 443, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ
3. 206/TB-UBND 16/4/2018 Về việc triển khai khảo sát lập dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất trồng lúa giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025
4. 150/BC-UBND 16/4/2018 Tình hình sạt lở núi, ảnh hưởng đời sống dân cư năm 2017 trên địa bàn huyện Ba Tơ
5. 589/UBND 13/4/2018 Vv đăng ký tham gia dự án trồng cây ăn quả thuộc nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh Chương trình MTQG GNBV
6. 586/UBND 12/4/2018 Vv tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
7. 580/UBND 12/4/2018 Vv điều chỉnh, bổ sung diện tích, biện pháp tưới, tiêu cấp bù thủy lợi phí năm 2018
8. 578/UBND 12/4/2018 V/v nghiêm túc thực hiện Công văn số 132/UBND ngày 18/01/2018 của UBND huyện
9. 147/BC-UBND 12/4/2018 Tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thông tại tiểu khu 378, xã Ba Cung
10. 143/BC-UBND 11/4/2018 Tình hình xử lý các vụ việc chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã: Ba Động, Ba Thành, Ba Vinh, Ba Tô, Ba Cung và vụ phá rừng tại xã Ba Liên
11. 557/UBND 10/4/2018 Vv tăng cường chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc năm 2018
12. 44/TTr-UBND 10/4/2018 Về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án giao rừng gắn vời giao đất cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018
13. 142/BC-UBND 10/4/2018 Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
14. 553/UBND 9/4/2018 Vv phê bình Chủ tịch UBND xã không tham dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
15. 140/BC-UBND 9/4/2018 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, công tác triển khai thực hiện năm 2018
16. 537/UBND 6/4/2018 Vv góp ý kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
17. 536/UBND 6/4/2018 Vv đăng ký làm việc về công tác quản lý, bảo vệ rừng thông tại tiểu khu 378, xã Ba Cung
18. 291/QĐ-UBND 6/4/2018 Về việc phê duyệt phương án phòng, chống hạn năm 2018 trên địa bàn huyện Ba Tơ
19. 535/UBND 5/4/2018 Vv góp ý dự thảo kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp
20. 135/BC-UBND 4/4/2018 Tình hình và kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, công tác triển khai thực hiện năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /95 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273