VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1212/QĐ-UBND 21/6/2019 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018
2. 1030/QĐ-UBND 17/6/2019 Về việc bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM
3. 963/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2019
4. 962/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 (bổ sung)
5. 923/QĐ-UBND 23/5/2019 Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén chất đốt sinh học phục vụ trong nước và xuất khẩu, t
6. 48/TB-UBND 25/4/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ tại cuộc họp trực báo đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019 trên địa bàn huyện
7. 39/TB-UBND 9/4/2019 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
8. 40/KH-UBND 8/4/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
9. 136/BC-UBND 8/4/2019 Kết quả thống kê số liệu khai thác lâm sản Quý I/2019 trên địa bàn huyện Ba Tơ
10. 464/UBND 5/4/2019 Vv dự toán kinh phí thực hiện giao quản lý tài sản, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện
11. 463/UBND 5/4/2019 Vv nạo vét bùn, cát thượng lưu đập dâng Nước Lang, xã Ba Dinh
12. 462/UBND 5/4/2019 Vv một số hộ dân đào ao, làm nhà, làm lán trại trong khu vực Công ty CP thủy điện Thiên Tân đang khảo sát để xây dựng nhà máy thủy điện ĐăkRe 2 tại xã Ba Xa
13. 461/UBND 5/4/2019 Vv rà soát hiện trạng các xã đạt dưới 10 tiêu chí
14. 451/UBND 4/4/2019 Vv thành lập Tổ chức thủy lợi cơ sở và tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi
15. 38/KH-UBND 4/4/2019 Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019
16. 37/KH-UBND 4/4/2019 Thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
17. 130/BC-UBND 4/4/2019 Về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Ba Tơ
18. 434/UBND 2/4/2019 Vv triển khai công tác xếp loại HTX nông nghiệp
19. 426/UBND 2/4/2019 Vv chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ kiểm toán nhà nước Khu vực III về Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn
20. 32/KH-UBND 2/4/2019 Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững huyện Ba Tơ năm 2019
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /95 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273