VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 960/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật bà Phạm Thị Hàng
2. 959/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật cháu Phạm Thị Tý
3. 958/QĐ-UBND 3/6/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật cháu Phạm Văn Khải
4. 946/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật cháu Phạm Xuân Quyền
5. 945/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Đú
6. 944/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị KLinh
7. 943/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi đối với Phạm Thị Phúc
8. 942/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc trợ cấp hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng sống tại gia đình bà Nguyễn Thị My
9. 934/QĐ-UBND 27/5/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (bà Phạm Thị Xiên)
10. 933/QĐ-UBND 27/5/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (bà Nguyễn Thị Ly)
11. 932/QĐ-UBND 27/5/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (bà Huỳnh Thị Hoa)
12. 931/QĐ-UBND 27/5/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (bà Phạm Thị Đáp)
13. 906/QĐ-UBND 22/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật (bà Phạm Thị Tri)
14. 905/QĐ-UBND 22/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật (cháu Phạm Văn Khuyên)
15. 904/QĐ-UBND 22/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật (bà Phạm Thị Dân)
16. 903/QĐ-UBND 22/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật (bà Phạm Thị Dương)
17. 902/QĐ-UBND 22/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật (ông Phạm Văn Úp)
18. 901/QĐ-UBND 22/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân nuôi 01 con (bà Phạm Thị Hong)
19. 900/QĐ-UBND 22/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân nuôi 01 con (bà Phạm Thị Đích)
20. 899/QĐ-UBND 22/5/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi (ông Phạm Văn Nót)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /114 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273