VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 481/UBND 9/4/2019 Vv đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh
2. 38/TB-UBND 9/4/2019 Vv hoãn Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
3. 447/UBND 4/4/2019 V/v đồng ý hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
4. 568/QĐ-UBND 3/4/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Nguyễn Đua
5. 548/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Phạm Văn Bối
6. 547/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Phạm Văn Ghít
7. 546/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Phạm Văn Họ
8. 545/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Trần Văn Phúc
9. 544/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Phạm Văn Ru
10. 543/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Đặng Văn Thoạng
11. 542/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội với bà Phạm Thị Quyênh
12. 525/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Mai
13. 524/QĐ-UBND 2/4/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Chốch
14. 432/UBND 2/4/2019 Vv giải quyết đề nghị của UBND xã Ba Động về bổ sung hộ nghèo phát sinh năm 2019
15. 420/UBND 2/4/2019 Vv báo cáo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo các năm 2016,2017,2018
16. 519/QĐ-UBND 29/3/2019 V/v danh sách thụ hưởng chính sách hỗ trợ biểu dương khen thưởng theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh
17. 483/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi ông Phạm Văn Vuốt
18. 482/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi ông Phạm Văn Đề
19. 477/QĐ-UBND 27/3/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người Khuyết tật ông Phan Binh
20. 476/QĐ-UBND 27/3/2019 Về việc trợ cấp hộ gia đình chăm sóc người Khuyết tật đặc biệt nặng sống tại gia đình ông Phan Văn Thức
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /110 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273