VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 161/BC-UBND 24/4/2018 Thống kê số tiền các trường hợp đã có kết luận của Thanh tra, điều tra về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ trước đến nay trên địa bàn huyện
2. 575/UBND 11/4/2018 Vv triển khai chương trình khám, chỉ định phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật vận động
3. 560/UBND 10/4/2018 V/v hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đối tượng người có công
4. 549/UBND 8/4/2018 Vv đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
5. 527/UBND 4/4/2018 Vv đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh
6. 526/UBND 4/4/2018 Vv đề nghị báo cáo tổng kết 05 thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công
7. 137/BC-UBND 4/4/2018 Số hộ thụ hưởng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương khen thưởng đối với hộ thoát nghèo theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017
8. 508/UBND 2/4/2018 Vv chấn chỉnh việc chuyển, nhập hộ khẩu sang hộ nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước và xác nhận hộ nghèo không đúng quy định
9. 507/UBND 2/4/2018 Vv tiếp tục rà soát nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10. 497/UBND 29/3/2018 Vv đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh
11. 470/UBND 27/3/2018 Vv chuẩn bị nội dung phục vụ buổi kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện
12. 369/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách tỉnh
13. 368/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách tỉnh
14. 367/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách tỉnh
15. 366/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách huyện
16. 365/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách tỉnh cho bà Nguyễn Thị Minh Luyến
17. 364/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách huyện
18. 363/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách huyện
19. 362/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách tỉnh
20. 361/QĐ-UBND 27/3/2018 Phê duyệt vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /100 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273