VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 508/BC-UBND 4/12/2018 Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
2. 1972/UBND 4/12/2018 Vv triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016-2020)
3. 1970/UBND 3/12/2018 Vv thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019
4. 1909/UBND 21/11/2018 Vv báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
5. 3283/QĐ-UBND 20/11/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông ông Nguyễn Đức Đồng
6. 478/BC-UBND 19/11/2018 Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần diện tích đất quốc phòng đã bàn giao cho địa phương
7. 1896/UBND 19/11/2018 Vv lập hồ sơ thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013
8. 475/BC-UBND 16/11/2018 Tình hình tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác cát điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông; quản lý cấp giấy phép khai thác đá chẻ, khai thác cát, sỏi lòng sông và cát nhiễm mặn bằng phương pháp thủ công trên địa bàn huyện Ba Tơ
9. 3269/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Nguyễn Hữu Chuẩn
10. 3268/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Đặng Thị Bảy
11. 3267/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị kim Thoa
12. 3266/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Văn Diên
13. 3265/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị Kim Thoa
14. 1883/UBND 16/11/2018 Vv báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
15. 1878/UBND 15/11/2018 Vv triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ Ba Tơ
16. 1872/UBND 15/11/2018 Vv điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Tơ Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị
17. 1861/UBND 13/11/2018 Vv thuê tư vấn lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất do UBND các xã quản lý trên địa bàn huyện
18. 1854/UBND 12/11/2018 Vv góp ý Đề cương kế hoạch đánh giá triển vọng khoáng sản sét kaolin và Felspat khu vực xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
19. 3257/QĐ-UBND 8/11/2018 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Đinh Xuân Lạc
20. 1960/UBND 3/11/2018 Vv rà soát, đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hợp tác xã trên địa bàn huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /82 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273