VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 156/BC-UBND 18/4/2018 Kết quả đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường năm 2018
2. 155/BC-UBND 18/4/2018 Bổ sung kết quả thực hiện dự án VLAP trên địa bàn huyện
3. 348/QĐ-UBND 16/4/2018 Về việc phê duyệt phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp thuộc quỹ đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ đã được UBND tỉnh thu hồi và giao lại cho UBND xã Ba Cung quản lý
4. 347/QĐ-UBND 16/4/2018 Về việc phê duyệt phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp thuộc quỹ đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ đã được UBND tỉnh thu hồi và giao lại cho UBND xã Ba Điền quản lý
5. 584/UBND 12/4/2018 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Ba Tơ
6. 337/QĐ-UBND 12/4/2018 Công nhận loại đất, diện tích chủ sử dụng đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về QSD đất phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án BT, HT để xây dựng công trình: Nhà máy thủy điện ĐăkRe đoạn đi qua xã Ba Cung, huyện Ba Tơ
7. 336/QĐ-UBND 12/4/2018 Công nhận loại đất, diện tích chủ sử dụng đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về QSD đất phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án BT, HT để xây dựng công trình: Nhà máy thủy điện ĐăkRe đoạn đi qua xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
8. 45/TTr-UBND 11/4/2018 Vv đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ba Tơ
9. 136/BC-UBND 4/4/2018 Tình hình thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn huyện
10. 374/QĐ-UBND 3/4/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Lê Thị Kim Hoa
11. 471/UBND 27/3/2018 Vv đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất 2018 huyện Ba Tơ
12. 353/QĐ-UBND 26/3/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Lê Văn Viên
13. 438/UBND 21/3/2018 Vv góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về giải thưởng môi trường
14. 429/UBND 20/3/2018 Vv rà soát và kiến nghị đối với những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
15. 372/UBND 12/3/2018 Vv báo cáo tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp đã được Nhà cho thuê đất trên địa bàn huyện Ba Tơ
16. 81/BC-UBND 8/3/2018 Tình triển khai Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020
17. 326/UBND 5/3/2018 Vv phối hợp công tác thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp các cơ sở SX- KD
18. 153/QĐ-UBND 2/3/2018 Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư làng Mâm, huyện Ba Tơ
19. 71/BC-UBND 1/3/2018 kết quả thực hiện Dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP)
20. 278/UBND 23/2/2018 Vv góp ý dự thảo báo cáo quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /85 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273