VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1624/UBND 9/10/2018 Vv bổ sung kế hoạch và bố trí kinh phí để thực hiện đo đạc bổ sung lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/5000, đăng ký đất đai, giao đất cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Ba Tơ
2. 1578/UBND 2/10/2018 Vv đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Tơ
3. 404/BC-UBND 27/9/2018 Về việc lập danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 huyện Ba Tơ
4. 1549/UBND 27/9/2018 Vv đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Tơ
5. 2945/QĐ-UBND 25/9/2018 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Trần Văn Mừng địa chỉ thường trú tại TDP Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ huyện Ba Tơ
6. 1531/UBND 24/9/2018 Vv đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Tơ
7. 2919/QĐ-UBND 20/9/2018 Về việc giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tình, thường trú tại tổ dân phố Nam Hoàn Đồn, huyện Ba Tơ để xây dựng nhà ở
8. 1520/UBND 20/9/2018 Vv triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2018 trên địa bàn huyện
9. 1494/UBND 18/9/2018 Vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2018
10. 2904/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Ngọc Tịnh
11. 2898/QĐ-UBND 13/9/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đinh Nguyễn Phương
12. 1472/UBND 13/9/2018 Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện
13. 2881/QĐ-UBND 12/9/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Võ Đình Hạ
14. 1466/UBND 12/9/2018 Vv đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Tơ
15. 1451/UBND 11/9/2018 Vv lập danh mục các dự án cần thu hồi đất để lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019
16. 1450/UBND 11/9/2018 Vv triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tài các thôn khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
17. 2870/QĐ-UBND 10/9/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Lê Thị Nở
18. 2869/QĐ-UBND 7/9/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Lê Văn Thành
19. 2868/QĐ-UBND 7/9/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Nguyễn Văn Khoa
20. 1436/UBND 7/9/2018 Vv đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /80 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273