VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 79/QĐ-UBND 12/4/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phạm Văn Rạch)
2. 143/BC-UBND 11/4/2019 Công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân do mưa lũ gây ra từ năm 2014 đến nay
3. 78/QĐ-UBND 4/4/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Trần Thị Thu Hằng
4. 33/KH-UBND 3/4/2019 Tổ chức đối thoại với các hộ dân tranh chấp đất đai trong cụm công nghiệp Ba Động
5. 76/QĐ-UBND 29/3/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Dương Thanh Vương
6. 386/UBND 25/3/2019 Vv xin điều chỉnh thiết kế kỹ thuật trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng tại khoản 3, tiểu khu 378 xã Ba Cung
7. 380/UBND 25/3/2019 Vv tổ chức quản lý, bảo vệ đối với diện tích đất cây (dầu rái) còn lại sau khai thác tại tiểu khu 391. 394 và 412, xã Ba Trang
8. 419/QĐ-UBND 22/3/2019 V/v điều chỉnh một phần Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của Chủ tịch UBND huyện
9. 360/UBND 21/3/2019 Vv điều chỉnh kinh phí bổ sung thực hiện phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ giai đoạn 2017-2018
10. 357/UBND 21/3/2019 Vv thống nhất khu vực lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp
11. 99/BC-UBND 15/3/2019 Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019
12. 305/UBND 11/3/2019 Vv triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2019 trên địa bàn huyện
13. 301/UBND 11/3/2019 Vv cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
14. 287/UBND 8/3/2019 Vv báo cáo nhu cầu điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn huyện
15. 283/UBND 8/3/2019 Vv rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và tiếp tục khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép
16. 280/UBND 7/3/2019 Vv ý kiến về khối lượng và kinh phí thực hiện Kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện
17. 279/UBND 7/3/2019 Vv tiếp nhận khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông đã được cấp giấy phép trong năm 2018 trên địa bàn huyện
18. 267/UBND 6/3/2019 Vv đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ba Tơ
19. 265/UBND 6/3/2019 Vv triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ba Tơ
20. 257/UBND 5/3/2019 Vv cho ý kiến đối với nội dung tái định cư tại Điều 27 Chương V Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /86 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273