VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 967/QĐ-UBND 4/6/2019 Về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Huỳnh Dân với ông Bùi Văn Trọng tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ
2. 114/QĐ-UBND 31/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Thới Quốc)
3. 113/QĐ-UBND 30/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Thanh Thanh)
4. 112/QĐ-UBND 30/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Tính)
5. 99/TB-UBND 29/5/2019 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Đậu, đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang
6. 102/TB-UBND 29/5/2019 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bình, đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang
7. 101/TB-UBND 29/5/2019 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Đôm, đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang
8. 100/TB-UBND 29/5/2019 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Đinh Thị Thanh, đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang
9. 98/TB-UBND 28/5/2019 Về việc thu hồi đất (bổ sung) để xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Động
10. 109/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
11. 108/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
12. 107/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
13. 106/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
14. 105/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Huỳnh Thị Thanh Thúy)
15. 104/QĐ-UBND 28/5/2019 Công nhận loại đất, diện tích, chủ sử dụng đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất để phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình: Cầu Nước Sung, xã Ba Vinh
16. 103/QĐ-UBND 27/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Trần Quang Ngọc)
17. 102/QĐ-UBND 27/5/2019 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nguyễn Vinh)
18. 94/TB-UBND 20/5/2019 Về việc thu hồi đất do Hiệu sách cộng đồng Ba Tơ quản lý để xây dựng công trình nâng cấp đường Phạm Kiệt, thị trấn Ba Tơ
19. 93/TB-UBND 20/5/2019 Về việc thu hồi đất do Phòng Văn hóa và Thông tin quản lý để xây dựng công trình nâng cấp đường Phạm Kiệt, thị trấn Ba Tơ
20. 92/TB-UBND 20/5/2019 Về việc thu hồi đất do UBND thị trấn Ba Tơ quản lý để xây dựng công trình nâng cấp đường Phạm Kiệt, thị trấn Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /91 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273