VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1574a/QĐ-UBND 31/10/2019 Về việc phê duyệt Báo cáo KT- KT đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Ba Lế
2. 1526/QĐ-UBND 30/10/2019 Về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT công trình: Nâng cấp tuyến đường Phạm Kiệt
3. 873/QĐ-UBND 20/5/2019 Về việc thanh lý Nhà hội trường UBND xã Ba Trang
4. 867/QĐ-UBND 17/5/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
5. 866/QĐ-UBND 17/5/2019 Về việc phê duyệt gói thầu số 04 công trình: Nhà văn hóa xã Ba Xa, huyện Ba Tơ
6. 865/QĐ-UBND 17/5/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 công trình: Nhà văn hóa xã Ba Xa, huyện Ba Tơ
7. 864/QĐ-UBND 17/5/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 công trình: Đập dâng Con Cua
8. 863/QĐ-UBND 17/5/2019 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 06 công trình: Đập dâng Con Cua
9. 862/QĐ-UBND 16/5/2019 Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
10. 859/QĐ-UBND 15/5/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 công trình: Trường Tiểu học Ba Thành, huyện Ba Tơ
11. 858/QĐ-UBND 15/5/2019 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 04 công trình: Trường Mầm non Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
12. 857/QĐ-UBND 15/5/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 công trình: Trường Mầm non Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
13. 856/QĐ-UBND 15/5/2019 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 04 công trình: Nhà văn hóa xã Ba Trang
14. 855/QĐ-UBND 15/5/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 công trình: Nhà văn hóa xã Ba Trang, huyện Ba Tơ
15. 854/QĐ-UBND 15/5/2019 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 04 công trình: Trường Tiểu học Ba Thành, huyện Ba Tơ
16. 852/QĐ-UBND 13/5/2019 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu bổ sung gói thầu số 03- Giám sát thi công xây dựng công trình: Trường TH&THCS Ba Giang
17. 851/QĐ-UBND 13/5/2019 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 - Tòa bộ phần xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ba Xa, huyện Ba Tơ
18. 842/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: Trường Tiểu học Ba CUng, huyện Ba Tơ
19. 827/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đập dâng Con Cua
20. 826/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố kênh từ ruộng ông Ghĩa nước I Côi đến đồng I Côi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /190 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273