VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1865/UBND 14/11/2018 Vv hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình dự án cấp điện xã Ba Ngạc - dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
2. 464/BC-UBND 13/11/2018 Nhu cầu kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
3. 1841/UBND 8/11/2018 Vv điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trường TH&THCS Ba Giang
4. 1825/UBND 6/11/2018 Vv hợp đồng ủy thác quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ba Lế
5. 1822/UBND 6/11/2018 Vv điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mầm non Ba Giang, hạng mục 02 phòng học
6. 1805/UBND 5/11/2018 Vv phối hợp thi công công trình đường dây 22 kV tránh nhà bà Hoa, xã Ba Động
7. 1802/UBND 5/11/2018 Vv tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện
8. 1779/UBND 31/10/2018 Vv cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình: Đường Trung tâm cụm xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
9. 444/BC-UBND 30/10/2018 Về thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình: Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông, địa điểm xây dựng: Các xã Ba chùa, Ba Cung và Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
10. 1774/UBND 30/10/2018 Vv cung cấp thông tin số liệu phục vụ kiểm toán
11. 1765/UBND 29/10/2018 Vv gia hạn thời gian thi công gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây dựng công trình: Nối tiếp BTXM đường trục chính và nhánh Khu trung tâm xã Ba Chùa
12. 1755/UBND 26/10/2018 Vv tạm ứng và tất toán tài khoản các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 chuyển sang năm 2018
13. 440/BC-UBND 25/10/2018 Đánh giá thực trạng, nhu cầu kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở các thôn thuộc xã khó khăn còn đạt dưới 10 tiêu chí
14. 437/BC-UBND 23/10/2018 Về việc khắc phục các tồn tại theo nội dung biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
15. 1713/UBND 23/10/2018 Vv triển khai thực hiện Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh
16. 1708/UBND 23/10/2018 Vv hợp đồng ủy thác quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa xã Ba Nam
17. 1707/UBND 23/10/2018 Vv hợp đồng ủy thác quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ba Ngạc
18. 1696/UBND 18/10/2018 Vv hợp đồng ủy thác quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ba Bích
19. 1695/UBND 18/10/2018 Vv hợp đồng ủy thác quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ba Chùa
20. 430/BC-UBND 17/10/2018 Thẩm định dự án thủy điện Đăkre2
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /158 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273