VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 158/BC-UBND 23/4/2018 Kết quả thực hiện Tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2017
2. 350/QĐ-UBND 17/4/2018 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 05 Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án: Trung tâm Văn hóa và Giáo dục Cộng đồng huyện Ba Tơ
3. 340/QĐ-UBND 17/4/2018 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
4. 612/UBND 16/4/2018 Vv đắng ký kế hoạch khuyến công năm 2019
5. 607/UBND 16/4/2018 Vv giải quyết vướng mắc vị trí bãi thải dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu
6. 604/UBND 16/4/2018 Vv điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường xã BTXM tuyến UBND xã - Làng Vờ
7. 46/TTr-UBND 16/4/2018 Về việc xin kinh phí đầu tư khẩn cấp công trình Khu Tái định cư Tổ 2, thôn Kà La, xã Ba Dinh
8. 344/QĐ-UBND 13/4/2018 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch dự án: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ
9. 339/QĐ-UBND 12/4/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh công trình Tường rào, cổng ngõ, sân vườn Trường THCS Ba Tô xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
10. 338/QĐ-UBND 12/4/2018 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01- Tư vấn lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ
11. 574/UBND 11/4/2018 Vv cho chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 04 - Toàn bộ phần xây lắp công trình: Trường Mầm non Ba Chùa, hạng mục: Nhà hiệu bộ
12. 573/UBND 11/4/2018 Vv điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà văn hóa thôn Đồng Tiên
13. 335/QĐ-UBND 11/4/2018 Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: BTXM đường GTNT tuyến QL 24 (km35+400) - Tổ 3 Đồng Dinh, huyện Ba Tơ
14. 334/QĐ-UBND 11/4/2018 Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường thôn, tuyến Suối Ôn - Bể nước sạch, huyện Ba Tơ
15. 333/QĐ-UBND 11/4/2018 Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nối tiếp BTXM đường GTNT tuyến QL 24 (km38+150) - Tổ 2 Kách Lang, huyện Ba Tơ
16. 570/UBND 10/4/2018 Vv điều chỉnh, bổ sung hạng mục xây dựng công trình
17. 569/UBND 10/4/2018 Vv cho chủ trương xử lý kỹ thuật công trình Nối tiếp và nâng cấp tuyến đường BTXM thôn Ba Lăng - thôn Krên
18. 566/UBND 10/4/2018 Vv dự kiến danh mục gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2018
19. 565/UBND 10/4/2018 Vv điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đường thôn BTXM tuyến đường thôn Vả Lếch
20. 561/UBND 10/4/2018 Vv triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình: Đường Nội bộ phía Đông Kè Tài Năng, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /186 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273