VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
161. 1879/UBND 15/11/2018 Vv bổ sung vốn ODA đã được phê duyệt cho Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Ba Tơ
162. 1688/QĐ-UBND 15/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Tôn Dung
163. 1688/QĐ-UBND 15/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Tôn Dung
164. 1676/QĐ-UBND 15/11/2018 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện
165. 1868/UBND 14/11/2018 Vv sử dụng nguồn quỹ dự phòng rủi ro nhập vào nguồn vốn ngân sách huyện để cho vay giải quyết việc làm năm 2018 và các năm tiếp theo
166. 1867/UBND 14/11/2018 Vv dự kiến phân khai kế hoạch vốn đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
167. 1669/QĐ-UBND 13/11/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Mang Đen
168. 1668/QĐ-UBND 13/11/2018 Phê duyệt Báo cáo kT-KT xây dựng công trình: Sửa chữa công trình nước sinh hoạt thôn Lệ Trinh, xã Ba Chùa
169. 1852/UBND 12/11/2018 Vv phân bổ dự toán chi NSNN năm 2019
170. 1850/UBND 12/11/2018 Vv hỗ trợ kinh phí tổ chức công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT năm 2018
171. 460/BC-UBND 8/11/2018 Kết quả triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018, định hướng đến năm 2019 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ
172. 1842/UBND 8/11/2018 Vv điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, chỉnh trang ngã tư đường Phạm Văn Đồng 30/10
173. 1830/UBND 7/11/2018 Vv mua sắm bổ sung trang thiết bị cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Ba Tơ
174. 431/GM-UBND 6/11/2018 Tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Kết luận của Chánh Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện
175. 1809/UBND 5/11/2018 Vv tập trung giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư năm 2018
176. 1806/UBND 5/11/2018 Vv điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật các công trình trên địa bàn xã Ba Động
177. 1781/UBND 31/10/2018 Vv cho chủ trương sử dụng kinh phí để mua bóng điện trong Nghĩa trang Liệt sỹ huyện
178. 1780/UBND 31/10/2018 Vv cho chủ trương sử dụng kinh phí vận hành khai thác hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Ba Tơ
179. 442/BC-UBND 30/10/2018 Rà soát thông tin, số liệu xác định hệ số (K) phân bổ vốn chương trình 135 năm 2019
180. 1777/UBND 30/10/2018 Vv đề xuất bổ sung danh mục khởi công mới năm 2019 và bổ sung trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương Chương trình 30a
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /105 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273