VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
161. 1920/UBND 27/11/2018 Vv đề nghị sử dụng lao động địa phương trong thực hiện dự án Thủy điện Sông Liên 1 và cho người dân được tận dụng mặt nước để nuôi thủy sản nước ngọt
162. 1722/QĐ-UBND 27/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán chi tiết: Sửa chữa, thay thế băng tải lò đốt rác thải rắn sinh hoạt; nguồn kinh phí: Nâng sách huyện
163. 1722/QĐ-UBND 27/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán chi tiết: Sửa chữa, thay thế băng tải lò đốt rác thải rắn sinh hoạt
164. 1721/QĐ-UBND 27/11/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình: Đường Đinh Chín, huyện Ba Tơ
165. 524/TB-UBND 26/11/2018 Về việc phê duyệt người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
166. 481/BC-UBND 23/11/2018 kết quả thực hiện bảo hiểm y tế năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 đối với các nhóm đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ kinh phí
167. 1908/UBND 21/11/2018 Vv đánh giá tình hình thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh
168. 1900/UBND 20/11/2018 Vv kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thương trực HĐND tỉnh về tạm ứng và tạm ứng quá hạn
169. 1707/QĐ-UBND 20/11/2018 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
170. 1706/QĐ-UBND 20/11/2018 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
171. 1705/QĐ-UBND 20/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ trên địa bàn thị trấn Ba Tơ
172. 1703/QĐ-UBND 20/11/2018 Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình: Trường Mầm non Ba Giang
173. 1698/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phân bổ kinh phí phục vụ công tác tổ chức Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt: Địa điểm về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ
174. 1697/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt hành chính và Quyết định khắc phục hậu quả đối với các đối tượng chiếm đất tại xã Ba Tô
175. 1697/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt hành chính và Quyết định khắc phục hậu quả đối với các đối tượng chiếm đất tại xã Ba Tô
176. 1696/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phân bổ, thu hồi kinh phí tiền lương, kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị trấn
177. 1696/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phân bổ, thu hồi kinh phí tiền lương, kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị trấn
178. 1889/UBND 16/11/2018 Vv hỗ trợ kinh phí xây dựng di tích Phù điêu chiến thắng Giá Vụt và Nhà họp Tỉnh ủy
179. 1886/UBND 16/11/2018 Vv kinh phí đối ứng xây dựng phòng học từ Nhà hàng hải sản Làng Cá - Cua Đỏ, thành phố Đà Nẵng theo hình thức chìa khóa trao tay cho Trường PTDTBT TH &THCS Ba Trang
180. 1690/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chăn nuôi giống gà bố mẹ hậu bị nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 trên địa bàn huyện năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /107 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273