VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
141. 1722/QĐ-UBND 27/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán chi tiết: Sửa chữa, thay thế băng tải lò đốt rác thải rắn sinh hoạt
142. 1721/QĐ-UBND 27/11/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình: Đường Đinh Chín, huyện Ba Tơ
143. 524/TB-UBND 26/11/2018 Về việc phê duyệt người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
144. 481/BC-UBND 23/11/2018 kết quả thực hiện bảo hiểm y tế năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 đối với các nhóm đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ kinh phí
145. 1908/UBND 21/11/2018 Vv đánh giá tình hình thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh
146. 1900/UBND 20/11/2018 Vv kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thương trực HĐND tỉnh về tạm ứng và tạm ứng quá hạn
147. 1707/QĐ-UBND 20/11/2018 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
148. 1706/QĐ-UBND 20/11/2018 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
149. 1705/QĐ-UBND 20/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ trên địa bàn thị trấn Ba Tơ
150. 1703/QĐ-UBND 20/11/2018 Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình: Trường Mầm non Ba Giang
151. 1698/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phân bổ kinh phí phục vụ công tác tổ chức Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt: Địa điểm về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ
152. 1697/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt hành chính và Quyết định khắc phục hậu quả đối với các đối tượng chiếm đất tại xã Ba Tô
153. 1697/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt hành chính và Quyết định khắc phục hậu quả đối với các đối tượng chiếm đất tại xã Ba Tô
154. 1696/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phân bổ, thu hồi kinh phí tiền lương, kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị trấn
155. 1696/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phân bổ, thu hồi kinh phí tiền lương, kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị trấn
156. 1889/UBND 16/11/2018 Vv hỗ trợ kinh phí xây dựng di tích Phù điêu chiến thắng Giá Vụt và Nhà họp Tỉnh ủy
157. 1886/UBND 16/11/2018 Vv kinh phí đối ứng xây dựng phòng học từ Nhà hàng hải sản Làng Cá - Cua Đỏ, thành phố Đà Nẵng theo hình thức chìa khóa trao tay cho Trường PTDTBT TH &THCS Ba Trang
158. 1690/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chăn nuôi giống gà bố mẹ hậu bị nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 trên địa bàn huyện năm 2018
159. 109/KH-UBND 16/11/2018 Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Ba Tơ giai đoạn 2018-2020
160. 472/BC-UBND 15/11/2018 Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018 thuộc Dự án 1, tiểu dự án 4
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /105 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273