VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
121. 1697/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt hành chính và Quyết định khắc phục hậu quả đối với các đối tượng chiếm đất tại xã Ba Tô
122. 1697/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt hành chính và Quyết định khắc phục hậu quả đối với các đối tượng chiếm đất tại xã Ba Tô
123. 1696/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phân bổ, thu hồi kinh phí tiền lương, kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị trấn
124. 1696/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phân bổ, thu hồi kinh phí tiền lương, kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị trấn
125. 1889/UBND 16/11/2018 Vv hỗ trợ kinh phí xây dựng di tích Phù điêu chiến thắng Giá Vụt và Nhà họp Tỉnh ủy
126. 1886/UBND 16/11/2018 Vv kinh phí đối ứng xây dựng phòng học từ Nhà hàng hải sản Làng Cá - Cua Đỏ, thành phố Đà Nẵng theo hình thức chìa khóa trao tay cho Trường PTDTBT TH &THCS Ba Trang
127. 1690/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chăn nuôi giống gà bố mẹ hậu bị nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 trên địa bàn huyện năm 2018
128. 109/KH-UBND 16/11/2018 Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Ba Tơ giai đoạn 2018-2020
129. 472/BC-UBND 15/11/2018 Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018 thuộc Dự án 1, tiểu dự án 4
130. 1879/UBND 15/11/2018 Vv bổ sung vốn ODA đã được phê duyệt cho Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Ba Tơ
131. 1688/QĐ-UBND 15/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Tôn Dung
132. 1688/QĐ-UBND 15/11/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Tôn Dung
133. 1676/QĐ-UBND 15/11/2018 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện
134. 1868/UBND 14/11/2018 Vv sử dụng nguồn quỹ dự phòng rủi ro nhập vào nguồn vốn ngân sách huyện để cho vay giải quyết việc làm năm 2018 và các năm tiếp theo
135. 1867/UBND 14/11/2018 Vv dự kiến phân khai kế hoạch vốn đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
136. 1669/QĐ-UBND 13/11/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Mang Đen
137. 1668/QĐ-UBND 13/11/2018 Phê duyệt Báo cáo kT-KT xây dựng công trình: Sửa chữa công trình nước sinh hoạt thôn Lệ Trinh, xã Ba Chùa
138. 1852/UBND 12/11/2018 Vv phân bổ dự toán chi NSNN năm 2019
139. 1850/UBND 12/11/2018 Vv hỗ trợ kinh phí tổ chức công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT năm 2018
140. 460/BC-UBND 8/11/2018 Kết quả triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018, định hướng đến năm 2019 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /104 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273