VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 1894/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi tiền hợp đồng tuyên truyền trong năm 2018
102. 1892/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018
103. 1891/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc phê duyệt dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ba Tơ
104. 1886/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2018
105. 1885/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp ngân sách huyện và nguồn vốn An toàn khu năm 2018
106. 1884/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2019
107. 1883/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà văn hóa TDP Vả Nhăn
108. 1880/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên
109. 1879/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc giao Kế hoạch tài chính năm 2018 điều chỉnh thuộc Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Ba Tơ
110. 2118/UBND 27/12/2018 Vv kết quả rà soát nâng cấp, mở rộng, duy tu, bão dưỡng cơ sở vật chất giáo dục năm 2019 nhằm duy trì trường chuẩn quốc gia và chống xuống cấp trường lớp học
111. 2117/UBND 27/12/2018 Vv sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách xã
112. 2116/UBND 27/12/2018 Vv thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau
113. 2111/UBND 27/12/2018 Vv điều chỉnh Kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017 kéo dài sang năm 2018 và kế hoạch năm 2018
114. 1857/QĐ-UBND 27/12/2018 Về việc phân khai kinh phí dự phòng chi ngân sách huyện năm 2018 khắc phục hư hỏng công trình do mưa lũ năm 2017 gây ra chưa được khắc phục và tiếp tục hư hỏng trong đợt mưa lũ cuối năm 2018
115. 1844/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc phân bổ kinh phí các chế độ chính sách học sinh và điều chỉnh kinh phí hoạt động chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2018
116. 1822/QĐ-UBND 24/12/2018 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách huyện năm 2019
117. 1818/QĐ-UBND 24/12/2018 Về việc thanh lý nhà văn hóa xã Ba Khâm do đã hư hỏng, không đảm tiếp tục sư dụng do thiên tai năm 2017 gây ra
118. 1710/QĐ-UBND 23/12/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các xã, thị trấn
119. 2082/UBND 22/12/2018 Vv báo cáo công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
120. 2053/UBND 20/12/2018 Vv sử dụng kinh phí dự phòng, các khoản kết dư và điều chỉnh tổng hợp dự toán xây dựng công trình kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /105 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273