VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
81. 2131/UBND 28/12/2018 Vv cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
82. 1894/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi tiền hợp đồng tuyên truyền trong năm 2018
83. 2118/UBND 27/12/2018 Vv kết quả rà soát nâng cấp, mở rộng, duy tu, bão dưỡng cơ sở vật chất giáo dục năm 2019 nhằm duy trì trường chuẩn quốc gia và chống xuống cấp trường lớp học
84. 2117/UBND 27/12/2018 Vv sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách xã
85. 2116/UBND 27/12/2018 Vv thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau
86. 2111/UBND 27/12/2018 Vv điều chỉnh Kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017 kéo dài sang năm 2018 và kế hoạch năm 2018
87. 1822/QĐ-UBND 24/12/2018 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách huyện năm 2019
88. 1818/QĐ-UBND 24/12/2018 Về việc thanh lý nhà văn hóa xã Ba Khâm do đã hư hỏng, không đảm tiếp tục sư dụng do thiên tai năm 2017 gây ra
89. 1710/QĐ-UBND 23/12/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các xã, thị trấn
90. 2082/UBND 22/12/2018 Vv báo cáo công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
91. 2053/UBND 20/12/2018 Vv sử dụng kinh phí dự phòng, các khoản kết dư và điều chỉnh tổng hợp dự toán xây dựng công trình kè chống sạt lở suối Nước Ren, huyện Ba Tơ
92. 13/NQ-HĐND 19/12/2018 Về việc cho chủ trương trồng thực nghiệm cây Sacha Inchi trên địa bàn huyện Ba Tơ
93. 08/NQ-HĐND 19/12/2018 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2019
94. 552/BC-UBND 18/12/2018 Tình hình thực hiện việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
95. 38/BC-HĐND 17/12/2018 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 kèm theo Tờ trình số: 213/TTr-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện
96. 37/BC-HĐND 17/12/2018 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2019 kèm theo Tờ trình: số 208/TTr-UBND ngày 03/12/2018 của UBND huyện
97. 485/GM-UBND 14/12/2018 Vv tổ chức bàn giao các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y
98. 32/BC-HĐND 14/12/2018 Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi, quốc phòng, an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
99. 534/BC-UBND 11/12/2018 Rà soát nhu cầu kinh phí bán trú
100. 1978/UBND 6/12/2018 Vv đồng ý tiếp nhận và phân phối quà cho nhân dân và học sinh trên địa bàn xã Ba Khâm
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /104 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273