VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 25/BC-UBND 18/1/2019 Về việc tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của hợp tác xã ngưng hoạt động
62. 56/QĐ-UBND 17/1/2019 Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2019
63. 54/QĐ-UBND 17/1/2019 Về việc phê duyệt kinh phí tổ chức thăm, tặng quà đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
64. 47/QĐ-UBND 16/1/2019 Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: BTXM tuyến từ UBND xã đi Gò Lút (nối tiếp)
65. 46/QĐ-UBND 16/1/2019 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019
66. 43/QĐ-UBND 16/1/2019 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho bà Trần Thị Ái Nhi
67. 19/QĐ-UBND 16/1/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Ba Tơ
68. 75/UBND 15/1/2019 Vv triển khai thực hiện kiến nghị sau giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh
69. 68/UBND 15/1/2019 Vv tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường trước, trong vàm sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi - năm 2019
70. 66/UBND 15/1/2019 Vv quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018
71. 34/QĐ-UBND 15/1/2019 Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
72. 31/QĐ-UBND 15/1/2019 Về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục
73. 29/QĐ-UBND 15/1/2019 về việc phân bổ kinh phí cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp năm 2019
74. 21/GM-UBND 11/1/2019 Tổ chức Chương trình Vinh quang được làm người chiến sỹ năm 2019
75. 22/QĐ-UBND 10/1/2019 Về việc phê duyệt dự toán lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: Nhà văn hóa xã Ba Cung
76. 21/QĐ-UBND 10/1/2019 Về việc lập dự toán lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 3/2
77. 16/QĐ-UBND 8/1/2019 Về việc phê duyệt dự toán chi phí: Kiến thiết thị chính năm 2019
78. 14/QĐ-UBND 7/1/2019 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019
79. 13/QĐ-UBND 7/1/2019 Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019
80. 01a/QĐ-UBND 3/1/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /104 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273