VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 402/UBND 27/3/2019 Vv phê duyệt kinh phí đưa người có công cách mạng đi điều dường tại Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Ngãi
22. 401/UBND 27/3/2019 Vv đề xuất kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
23. 376/UBND 25/3/2019 Vv đề xuất kế hoạch năm 2020 và bổ sung danh mục từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương Chương trình 30a
24. 110/BC-UBND 22/3/2019 Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của tỉnh HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số năm học 2017-2018 và năm 2018-2019
25. 416/QĐ-UBND 21/3/2019 Phê duyệt dự toán chi tổ chức hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
26. 370/UBND 21/3/2019 Vv báo cáo kết quả sử dụng kinh phí bổ sung năm 2018 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện
27. 369/UBND 21/3/2019 Vv tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quy hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
28. 362/UBND 21/3/2019 Vv cử công chức tham gia Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể
29. 361/UBND 21/3/2019 Vv báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước
30. 342/UBND 18/3/2019 Vv đề nghị kéo dài vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu ngân sách huyện năm 2018 sang năm 2019
31. 81/GM-UBND 12/3/2019 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng điều tra dân số chiều 13/3/2019 tại Phòng họp số 02 UBND huyện.
32. 370/QĐ-UBND 12/3/2019 Vv xử lý kinh phí tiền gửi, ngân sách huyện (đợt 1) năm 2019
33. 369/QĐ-UBND 12/3/2019 V/v chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu Tư vấn khảo sát công trình: Tuyến đường Ba Bích - Ba Nam
34. 319/UBND 12/3/2019 Vv mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2019 trên địa bàn huyện
35. 299/UBND 11/3/2019 Vv tập trung triển khai quyết liệt thành lập mới HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện
36. 89/BC-UBND 8/3/2019 Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
37. 292/UBND 8/3/2019 Vv thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
38. 291/UBND 8/3/2019 Vv khẩn trương thực hiện xử lý vi phạm sau thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn các xã Ba Nam, Ba Lế, Ba Bích, Ba Xa, Ba Điền, Ba Vinh, Ba Trang và Ba Khâm
39. 232/UBND 27/2/2019 Vv đề nghị Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2019 đối với Trung tâm Y tê Ba Tơ
40. 296/QĐ-UBND 26/2/2019 Về việc phê duyệt thu, chi các nguồn kinh phí: Chi phí quyết toán công trình hoàn thành; chi phí phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /104 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273