VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
181. 1507/QĐ-UBND 29/10/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư công trình:hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Mang Đen
182. 1506/QĐ-UBND 29/10/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đập Nước Trổ, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
183. 1503/QĐ-UBND 29/10/2018 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông
184. 1754/UBND 26/10/2018 Vv triển khai thực hiện Quyết định só 1818/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh
185. 1495/QĐ-UBND 26/10/2018 Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Chánh, thị trấn Ba Tơ
186. 1485/QĐ-UBND 26/10/2018 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát xây dựng dự án: Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông
187. 1473/QĐ-UBND 26/10/2018 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã ba Tô; nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
188. 1742/UBND 25/10/2018 Vv báo cáo tình hình thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác và thôi việc
189. 1732/UBND 25/10/2018 Vv đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng là nữ
190. 1466/QĐ-UBND 25/10/2018 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu khảo sát xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ba Tô
191. 1459/QĐ-UBND 25/10/2018 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
192. 1457/QĐ-UBND 25/10/2018 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu khảo sát xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
193. 1456/QĐ-UBND 25/10/2018 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
194. 1448/QĐ-UBND 25/10/2018 Về việc xử lý thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thanh tra công trình xây dựng CSHT thuộc Chương trình 135 năm 2016; thanh tra qu
195. 1447/QĐ-UBND 25/10/2018 Về việc điều chỉnh đơn vị được giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Ba Động
196. 1720/UBND 23/10/2018 Vv hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác điều tra cung lao động năm 2018
197. 1719/UBND 23/10/2018 Vv triển khai thực hiện Công văn số 6250/UBND-TH ngày 15/10/2018 về tạm ứng và tạm ứng quá hạn
198. 1661/UBND 23/10/2018 Vv tình hình thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên
199. 1702/UBND 22/10/2018 Vv xác minh thông tin về việc tạm trú, sở hữu nhà ở, đất ở của công dân
200. 1694/UBND 18/10/2018 Vv cử công chức dự tuyển chương trình thạc sĩ theo học bổng JDS 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /105 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273