VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
181. 1285/QĐ-UBND 28/9/2018 Về việc phân bổ kinh phí khắc hậu quả hạn hán vụ Hè Thu năm 2017
182. 405/BC-UBND 27/9/2018 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018
183. 383/GM-UBND 24/9/2018 UBND huyện Ba Tơ làm việc với UBND xã Ba Tiêu và kế hoạch triển khai di dời các hộ dân vào Khu tái định cư thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
184. 1537/UBND 24/9/2018 Vv chủ trương thanh toán kinh phí phụ cấp trách nhiệm hướng dẫn tập sự từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2018
185. 1536/UBND 24/9/2018 Vv đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn viện trợ của Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018
186. 1507/UBND 19/9/2018 Vv ưu tiên bố trí ngân sách huyện để sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sinh hoạt
187. 1486/UBND 14/9/2018 Vv chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân được UBND huyện cho thuê đất
188. 1478/UBND 13/9/2018 Vv tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
189. 1477/UBND 13/9/2018 Vv tập trung triển khai thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018
190. 1476/UBND 13/9/2018 Vv cho chủ trương và kinh phí tham gia Chương trình giới thiệu sản phẩm huyện Bình Sơn và hàng Việt Nam lần thứ 2 năm 2018
191. 1470/UBND 13/9/2018 Vv hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình kinh phí hỗ trợ hỗ trợ cho UBND xã, thị trấn lập danh sách tăng giảm đối tượng tham gia BHYT
192. 1464/UBND 12/9/2018 Vv mua sắm, bảo dưỡng sửa chữa tài sản công, thuê tài sản và sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của các cơ quan đơn vị
193. 382/BC-UBND 7/9/2018 Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, ước thực hiện năm 2018 và dự toán năm 2019
194. 1441/UBND 7/9/2018 Vv thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô t
195. 1435/UBND 6/9/2018 Về việc trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân thôn Suối Loa, xã Ba Động để phục vụ buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đồng chí Bí thư Huyện uỷ
196. 1423/UBND 4/9/2018 Vv báo cáo rà soát các cơ chế chính sách, đề án, kế hoạch đang thực hiện liên quan đến nhiệm vụ chi ngân sách hàng năm của tỉnh trên địa bàn huyện Ba Tơ
197. 1419/UBND 31/8/2018 Vv lập danh sách đối tượng tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế hộ gia đình thuộc Chương trình 135 năm 2018
198. 1389/UBND 27/8/2018 Vv điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Ba Động
199. 1382/UBND 24/8/2018 Vv điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Động
200. 1124/QĐ-UBND 24/8/2018 Về việc xử lý kinh phí tiền gửi ngân sách huyện năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /104 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273