VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 369/UBND 21/3/2019 Vv tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quy hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
2. 342/UBND 18/3/2019 Vv đề nghị kéo dài vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu ngân sách huyện năm 2018 sang năm 2019
3. 81/GM-UBND 12/3/2019 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng điều tra dân số chiều 13/3/2019 tại Phòng họp số 02 UBND huyện.
4. 370/QĐ-UBND 12/3/2019 Vv xử lý kinh phí tiền gửi, ngân sách huyện (đợt 1) năm 2019
5. 319/UBND 12/3/2019 Vv mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2019 trên địa bàn huyện
6. 299/UBND 11/3/2019 Vv tập trung triển khai quyết liệt thành lập mới HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện
7. 89/BC-UBND 8/3/2019 Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
8. 292/UBND 8/3/2019 Vv thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
9. 291/UBND 8/3/2019 Vv khẩn trương thực hiện xử lý vi phạm sau thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn các xã Ba Nam, Ba Lế, Ba Bích, Ba Xa, Ba Điền, Ba Vinh, Ba Trang và Ba Khâm
10. 232/UBND 27/2/2019 Vv đề nghị Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2019 đối với Trung tâm Y tê Ba Tơ
11. 211/UBND 22/2/2019 Vv thống nhất phương án sắp xếp trụ sở làm việc cho các đơn vị thuộc UBND huyện
12. 200/UBND 21/2/2019 Vv tổng hợp nhu cầu kinh phí lập quy hoạch năm 2019
13. 198/UBND 21/2/2019 Vv báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tài chính ngoài ngân sách giai đoạn 2011-2020
14. 181/UBND 18/2/2019 Vv lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
15. 180/UBND 18/2/2019 Vv rà soát đề nghị kéo dài vốn Ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu ngân sách huyện năm 2018 sang năm 2019
16. 154/QĐ-UBND 30/1/2019 Về việc thành lập Đoàn kiểm thẩm định thẩm định cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia tại Trường Mầm non Ba Động
17. 152/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019
18. 148/QĐ-UBND 29/1/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện các khoản chi quản lý từ nguồn kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019
19. 25/QĐ-UBND 23/1/2019 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Ba Tơ
20. 12/KH-UBND 23/1/2019 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /100 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273