VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 510/QĐ-UBND 29/3/2019 V/v thanh lý tài sản Nhà lớp học thuộc Trường Mầm non 11/3 Ba Tơ do đã hư hỏng, xuống cấp để lấy mặt bằng xây dựng mới
2. 01/UBND-TSC 26/10/2018 Công khai bán tài sản đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị thuộc huyện năm 2018
/1 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273