VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 397/TB-UBND 27/7/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 23 tháng 7 năm 2018
2. 282/TB-UBND 31/5/2018 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 5 năm 2018
3. 255/TB-UBND 20/4/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 14 tháng 4 năm 2018
4. 152/TB-UBND 14/3/2018 kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 12/3/2018
5. 685/TB-UBND 16/8/2017 kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 14 tháng 8 năm 2017
6. 54/TB-UBND 27/3/2017 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 3 năm 2017
7. 53/TB-UBND 27/3/2017 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 3 năm 2017
8. 28/TB-UBND 3/2/2017 kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 23/01/2017
/1 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273