VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 616/UBND 16/4/2018 Vv sử dụng hệ thống quản lý văn bản (eOffice) đối với Ban Chỉ huy Quân sự, Chi Cục thuế và Hạt Kiểm lâm tại UBND huyện Ba Tơ
2. 609/UBND 16/4/2018 Vv tăng cường phối hợp cung cấp dịch vụ thư viện phục vụ thiếu nhi
3. 595/UBND 13/4/2018 Vv đồng ý tổ chức liên hoan Cồng chiêng, đàn và hát dân ca huyện lần thứ II năm 2018
4. 479/UBND 27/3/2018 Vv đánh giá mức độ an toàn thông tin mạng
5. 467/UBND 27/3/2018 Vv đăng ký làm việc bàn giao di tích lịch sử văn hóa cho địa phương quản lý
6. 111/BC-UBND 26/3/2018 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 1242/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
7. 104/BC-UBND 21/3/2018 Về việc triển khai thực hiện Quyết định 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn huyện Ba Tơ từ năm 2011 đến năm 2017
8. 37/KH-UBND 20/3/2018 Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018
9. 87/GM-UBND 19/3/2018 Về việc tổ chức buổi khảo sát điểm du lịch để quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch
10. 35/KH-UBND 16/3/2018 Thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện năm 2018
11. 34/KH-UBND 14/3/2018 Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2018
12. 33/KH-UBND 13/3/2018 Phòng chống dịch bệnh năm 2018 trên địa bàn huyện
13. 29/KH-UBND 6/3/2018 Phát triển du lịch huyện Ba Tơ năm 2018
14. 190/UBND 30/1/2018 Vv triển khai Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, và rà soát chứng thư số trên địa bàn huyện
15. 150/UBND 22/1/2018 Vv đồng ý tổ chức Hội nghị sơ kết kết phòng trào TDDKXDĐSVH` năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018
16. 2205/UBND 25/12/2017 Vv truyền thông về số hóa truyền hình mặt đất
17. 2183/UBND 21/12/2017 Vv góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện dề án "Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 2020" trong năm 2018
18. 2159/UBND 18/12/2017 Vv hiện trạng và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office tại UBND huyện Ba Tơ
19. 2119/UBND 8/12/2017 Vv triển khai xây dựng trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
20. 2114/UBND 7/12/2017 V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tổ nghiên cứu, khảo sát sản phẩm du lịch cộng đồng tại huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /19 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273