VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1149/UBND 12/7/2018 Vv trả lời Đơn yêu cầu của ông Nguyễn Thanh Hải, ghi ngày 25/6/2018
2. 297/BC-UBND 11/7/2018 kết quả thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng tại Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Ba Tơ
3. 1125/UBND 10/7/2018 Vv trả lời đơn yêu cầu của ồng Nguyễn Bài, ông Nguyễn Mười và bà Nguyễn Thị Cúc
4. 282/BC-UBND 3/7/2018 Tình hình thực hiện Kết luận thanh tra (Thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/01/2018)
5. 281/BC-UBND 3/7/2018 kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội (thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)
6. 1052/UBND 25/6/2018 Vv kiểm tra xác minh phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lan Phương
7. 734/QĐ-UBND 19/6/2018 Về việc xác minh nội dung khiếu nại
8. 241/BC-UBND 19/6/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018
9. 234/BC-UBND 14/6/2018 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng năm 2018
10. 672/QĐ-UBND 8/6/2018 Vv xử lý sai phạm theo Kết luận Thanh tra chấp hành các quy định về sử dụng ngan sách do nhà nước cấp và các khoản kinh phí khác tại Trường Mầm non 11/3 Ba Tơ 2006-2017
11. 671/QĐ-UBND 8/6/2018 Vv xử lý sai phạm theo Kết luận Thanh tra chấp hành các quy định về sử dụng ngan sách do nhà nước cấp và các khoản kinh phí khác tại Trường Tiểu học và THCS Ba Điền 2006-2017
12. 734/UBND 4/5/2018 Vv làm việc với Ban tiếp công dân huyện về nội dung Đơn khiếu nại
13. 710/UBND 27/4/2018 Vv giải quyết phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lan Phương
14. 646/UBND 19/4/2018 Vv trả lời nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Văn Phương
15. 642/UBND 19/4/2018 Vv trả lời Đơn yêu cầu giải quyết lại ghi ngày 10/4/2018 của ông Nguyễn Ngọc Hoàng
16. 577/UBND 12/4/2018 V/v trả lời Đơn yêu cầu của ông Hồ Công, ghi ngày 12/3/2018
17. 134/BC-UBND 4/4/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Hội nghị
18. 481/UBND 27/3/2018 Vv lập danh mục, hồ sơ tài liệu vụ bà Nguyễn Thị Kim Cúc
19. 13/KL-UBND 20/3/2018 Thanh tra trách nhiệm thực hiện chế độ chính sách tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo và phòng chống tham nhũng thanh tra sử dụng ngân sách năm 2016 tại UBND xã Ba Tô
20. 293/UBND 28/2/2018 Vv trả lời Đơn yêu cầu xem xét giải quyết việc đền bù, thu hồi đất
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /15 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273