VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 223/QĐ-UBND 28/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Trông
2. 355/QĐ-UBND 27/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Nữa
3. 354/QĐ-UBND 27/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Hồ Thị Nguyện
4. 330/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội bà Ngô Thị Kim Thoa
5. 329/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Phạm Văn Phỉ
6. 328/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Phạm Văn Anh
7. 327/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Phạm Văn Mai Đức Hạnh
8. 326/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Phạm Văn bà Phạm Thị Phúc
9. 325/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Nhon
10. 324/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Đía
11. 323/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Ra
12. 322/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Nhỏ
13. 314/QĐ-UBND 15/3/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Chuyên
14. 313/QĐ-UBND 15/3/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Nhưa
15. 312/QĐ-UBND 15/3/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Hồng
16. 311/QĐ-UBND 15/3/2018 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Nía
17. 310/QĐ-UBND 15/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Mĩa
18. 304/QĐ-UBND 14/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình cháu Phạm Thanh Huế
19. 303/QĐ-UBND 14/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi ông Phạm Văn Số
20. 302/QĐ-UBND 14/3/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Bết
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /62 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273