VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 983/QĐ-UBND 10/6/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
2. 953/QĐ-UBND 31/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (ông Nguyễn Phan Kiển)
3. 808/QĐ-UBND 9/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn Ngân sách huyện (bà Nguyễn Thị Lênh)
4. 795/QĐ-UBND 9/5/2019 Phê duyệt danh sách cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP giai đoạn 2017/2020
5. 794/QĐ-UBND 9/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn Ngân sách huyện
6. 788/QĐ-UBND 7/5/2019 Về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Tự vệ ông Trần Việt Khoa
7. 746/QĐ-UBND 2/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn ngân sách huyện (bà Lê Thị Kim Hoa)
8. 745/QĐ-UBND 2/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (ông Huỳnh Tấn Tài)
9. 744/QĐ-UBND 2/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn ngân sách huyện (ông Tăng Hải Lưu)
10. 743/QĐ-UBND 2/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn ngân sách huyện (bà Lê Thị Sáu)
11. 742/QĐ-UBND 2/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn ngân sách huyện (ông Nguyễn Phan Kiểm)
12. 741/QĐ-UBND 2/5/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn ngân sách huyện (ông Thái Hồng Quang)
13. 608/QĐ-UBND 9/4/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Tươi
14. 607/QĐ-UBND 9/4/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Nghiên
15. 606/QĐ-UBND 9/4/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Hồng Châu
16. 605/QĐ-UBND 9/4/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Phạm Thị Vé
17. 604/QĐ-UBND 9/4/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội bà Võ Thị Xuân Lý
18. 603/QĐ-UBND 9/4/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Linh
19. 602/QĐ-UBND 9/4/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Phạm Thị Phúa
20. 601/QĐ-UBND 9/4/2019 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi ông Phạm Văn Ta Mết
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /70 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273