VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 380/QĐ-UBND 13/3/2019 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội ông Phạm Văn Líp
2. 126/QĐ-UBND 23/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn Ngân sách huyện
3. 125/QĐ-UBND 23/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn Ngân sách huyện
4. 124/QĐ-UBND 23/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn Ngân sách huyện
5. 123/QĐ-UBND 23/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn Ngân sách huyện bà Bùi Thị Sáu
6. 122/QĐ-UBND 23/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn Ngân sách huyện bà Phùng Thị Kim Loan
7. 110/QĐ-UBND 23/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm Nguồn vốn Ngân sách huyện
8. 52/QĐ-UBND 17/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn ngân sách huyện
9. 51/QĐ-UBND 17/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn ngân sách huyện
10. 50/QĐ-UBND 17/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ngân sách huyện
11. 49/QĐ-UBND 17/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn ngân sách huyện
12. 48/QĐ-UBND 17/1/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn ngân sách huyện
13. 3956/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật nặng bà Lê Thị Qua
14. 3944/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật bà Lê Thị Phụng
15. 3943/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật nặng bà Phạm Thị Hê
16. 3942/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật nặng bà Phạm Thị Hiệu
17. 3941/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật nặng cháu Phạm Văn Chiêu
18. 3940/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật nặng cháu Phạm Văn Khao
19. 3939/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật nặng cháu Phạm Văn Trây
20. 3938/QĐ-UBND 26/12/2018 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật nặng bà Phạm Thị Hĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /69 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273