Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,387,293
Đang trực tuyến: 60
 
Tin hoạt động >> An ninh - Quốc phòng - Pháp luật
(Đăng lúc: 14/11/2017 02:04:24 PM)
Xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân “đẹp trong lòng dân”
Làm CMND tại thôn Con Cua, xã Ba Cung

Nhận thức về nhiệm vụ của lực lượng Công an trong giai đoạn mới hiện nay, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần đảm bảo ANTT phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Vì thế trong thời gian qua, Đảng ủy và lãnh đạo Công an huyện luôn chú trọng vào công tác xây dựng lực lượng Công an có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công an huyện. Nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh phát động tổ chức, lãnh đạo Công an huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, bước đầu đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong CBCS đơn vị.

Qua đó Đảng ủy và lãnh đạo Công an huyện đã cụ thể hóa thành các Nghị quyết, kế hoạch để thực hiện, như: Nghị quyết số 52-NQ/ĐUCA ngày 24/4/2017, Kế hoạch số 21/KH-CAH(TH) ngày 08/02/2017, Quyết định số 39/QĐ-CAH(TH) ngày 07/3/2017, Quyết định số 40/QĐ-BCĐ(TH) ngày 07/3/2017, Kế hoạch số 05/KH-BCĐ(TH) ngày 12/4/2017 về tổ chức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” đã được tổ chức triển khai rộng rãi đến CBCS trong đơn vị thực hiện. Để việc thực hiện có hiệu quả, Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Bộ Công an, trọng tâm là Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”.

Trong công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức: Cùng với việc quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động, Công an huyện Ba Tơ đã triển khai nhiều công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, như tổ chức các sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua mỗi chủ điểm sinh hoạt mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tự kiểm điểm về những hạn chế, khuyết điểm của bản thân, đồng thời đăng ký học tập và làm theo để khắc phục những hạn chế đó; tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), 19 điều đảng viên không được làm và 11 điều cấm CBCS Công an. Tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ ký cam kết bằng văn bản thực hiện. Công tác này được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên giúp cho CBCS nhận thức đúng về vị trí, ý nghĩa, tác dụng của cuộc vận động, những vấn đề còn thiếu sót, từ đó phấn đấu rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỷ cương kỷ luật, năng lực công tác. Qua đó, từng CBCS đăng ký một việc làm cụ thể làm theo Bác.

Trong quan hệ tiếp xúc, ứng xử với nhân dân: Tăng cường công tác chấn chỉnh tác phong làm việc văn minh, lịch sự trong đơn vị; chỉnh trang địa điểm tiếp dân, đội ngũ cán bộ tiếp dân, bố trí những đồng chí có phẩm chất, năng lực phù hợp, nhất là có đức tính kiên nhẫn, nhã nhặn; đặt hòm thư tại nơi tiếp dân, tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân để tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản hồi về thái độ làm việc của CBCS, kịp thời chấn chỉnh và phản hồi đến người dân.

Trong công tác cải cách hành chính: Làm và trả giấy đăng ký xe từ 01 ngày xuống còn 01 buổi; củng cố và thành lập mới các điểm tiếp nhận đăng ký lưu trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú (hiện trên địa bàn huyện có 25 điểm tiếp nhận); làm và trả kết quả đăng ký hộ khẩu từ 03 ngày xuống còn 01 ngày (đối với những trường hợp thủ tục đã đầy đủ); xác nhận hộ khẩu và cấp giấy chuyển hộ khẩu xuống còn trong ngày; làm và trả chứng minh nhân dân cho công dân từ 20 ngày xuống còn 08 ngày (đối với những trường hợp không qua tra cứu), 12 ngày (đối với những trường hợp phải qua tra cứu). Bên cạnh đó tăng cường đi cơ sở làm chứng minh cho nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, các trường học vào các ngày thứ 7 trong tuần.

 

Hướng dẫn người dân làm các thủ tục đăng ký xe

Với những kết quả làm được nêu trên đã góp phần củng cố niềm tin và xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh vững bước đi lên trong thời kỳ hội nhập, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

                                                                                                                                                                  Phạm Huỳnh 

 

 

 

 

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273