VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định cá biệt
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1812/QĐ-UBND 4/10/2017 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ông (bà) Nguyễn Thị Bé
2. 1811/QĐ-UBND 3/10/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Lê Xuân An
3. 1810/QĐ-UBND 3/10/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Huỳnh Thị Hương
4. 1809/QĐ-UBND 3/10/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Phạm Thị My
5. 1808/QĐ-UBND 3/10/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức bà Bùi Thị Thùy Giang
6. 1807/QĐ-UBND 3/10/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức bà Phan Thị Kim Cương
7. 1806/QĐ-UBND 3/10/2017 Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức xã, thị trấn ông (bà) Phạm Văn Sơn
8. 1805/QĐ-UBND 28/9/2017 Về việc giảm tiền sử dụng đất ông Lê Hữu Phước
9. 1804/QĐ-UBND 27/9/2017 Về việc trợ cấp hành tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Thê
10. 1803/QĐ-UBND 27/9/2017 Về việc trợ cấp hành tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Ngúc
11. 1802/QĐ-UBND 27/9/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng bà Phạm Thị Qua
12. 1801/QĐ-UBND 27/9/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi bà Phạm Thị Xui
13. 1800/QĐ-UBND 25/9/2017 Về việc chuyển xếp ngạch, bậc lương cho cán bộ chuyên trách cấp xã bà Phạm Thị Kim Kẻ
14. 1799/QĐ-UBND 25/9/2017 Về việc chuyển xếp ngạch, bậc lương cho cán bộ chuyên trách cấp xã Bà Huỳnh Thị Thu Hương
15. 1798/QĐ-UBND 25/9/2017 Về việc chuyển xếp ngạch, bậc lương cho cán bộ chuyên trách cấp xã ông Phạm Hữu Tâm
16. 1797/QĐ-UBND 22/9/2017 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức ông Phạm Văn Phép
17. 1796/QĐ-UBND 22/9/2017 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối vơí nhà giáo ông Trần Ngọc Thanh
18. 1795/QĐ-UBND 22/9/2017 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối vơí nhà giáo bà Lê Thị Quyền
19. 1794/QĐ-UBND 22/9/2017 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối vơí nhà giáo bà Đinh Thị Kim Trình
20. 1793/QĐ-UBND 22/9/2017 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối vơí nhà giáo bà Nguyễn Thúy Thi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /408 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273