VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Thông báo-Báo cáo >> Thông báo kết luận
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 03/TB-UBND 4/1/2018 Ý kiến kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện về việc giải quyết những vướng mắc trong việc chi trả trợ cấp cho TNXP
2. 1235/TB-UBND 27/12/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016, năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018
3. 1233/TB-UBND 20/12/2017 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của huyện
4. 1232/TB-UBND 20/12/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành có liên quan về giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn năm 2016 chuyển sang năm 2017
5. 1222/TB-UBND 29/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về kiểm tra tình hình thực hiện công tác thanh lý rừng chuyển đổi từ phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện
6. 1221/TB-UBND 29/11/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2017, định hướng kế hoạch sản xuất năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018
7. 1119/TB-UBND 22/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về thời gian cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với hành vi chiếm đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ
8. 1095a/TB-UBND 21/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp các ngành và UBND các xã, thị trấn để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
9. 11/TB-UBND 17/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ba Dinh và Ba Giang để bàn biện pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
10. 1108/TB-UBND 16/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện
11. 1106/TB-UBND 13/11/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - PCT UBND huyện tại cuộc họp lấy ý kiến thống nhất của các ngành, UBND xã, thị trấn, chủ rừng về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2020
12. 1105/TB-UBND 13/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp các ngành, địa phương để đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện
13. 1097/TB-UBND 7/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện
14. 1094a/TB-UBND 5/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ba Tiêu để triển khai xây dựng dự án Điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui
15. 1094/TB-UBND 2/11/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - CT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB công trình: Đường cứu hộ cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang và triển khái thực hiện công trình Điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui,
16. 1055/TB-UBND 24/10/2017 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành có liên quan về xử lý đất xéo, méo trên địa bàn thị trấn Ba Tơ; công tác thanh lý rừng chuyển đổi từ phòng hộ sang sản xuất
17. 1052/TB-UBND 19/10/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - PCT UNBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và UBND các xã, thị trấn về tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các chương trình mục tiêu quốc gia
18. 1047/TB-UBND 11/10/2017 Kết luận cuả đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại với nhân dân xã Ba Liên về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã
19. 1046/TB-UBND 11/10/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
20. 863/TB-UBND 3/10/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - PCT UBND huyện tại cuộc họp các ngành bàn biện pháp giải quyết tình trạng khai thác rừng trồng phòng hộ trái pháp luật tại tiểu khu 366,370 và 385 xã Ba Liên
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /14 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273