VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Thông báo-Báo cáo >> Thông báo kết luận
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1047/TB-UBND 11/10/2017 Kết luận cuả đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại với nhân dân xã Ba Liên về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã
2. 1046/TB-UBND 11/10/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3. 863/TB-UBND 3/10/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - PCT UBND huyện tại cuộc họp các ngành bàn biện pháp giải quyết tình trạng khai thác rừng trồng phòng hộ trái pháp luật tại tiểu khu 366,370 và 385 xã Ba Liên
4. 860/TB-UBND 25/9/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - PCT UBND huyện tại cuộc họp các ngành bàn biện pháp giải quyết tình trạng khai thác rừng trồng phòng hộ trái pháp luật tại tiểu khu 366, 370 và 385 xã Ba Liên
5. 859/TB-UBND 25/9/2017 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về công tác quản lý thu thuế ngành kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện
6. 854/TB-UBND 13/9/2017 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
7. 850/TB-UBND 11/9/2017 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Ba Thành và Ba Động để định hướng xử lý hành vi vi phạm của một số người dân chiếm đất của Công ty lâm nghiệp
8. 848/TB-UBND 7/9/2017 Kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và UBND xã Ba Vì, Ba Động về việc thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Ba Vì và Ba Động
9. 844/TB-UBND 5/9/2017 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các sở, ngành có liên quan để tham vấn ý kiến về xử lý vi phạm chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện và kiến nghị của một số công dân thôn Suối Loa, xã Ba Động
10. 807/TB-UBND 31/8/2017 kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ba Tô, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô Xử lý tình hình chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn xã Ba Tô
11. 742/TB-UBND 24/8/2017 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với các ngành có liên quan để bàn giải quyết những nhiệm vụ còn tồn tại, vướng mắc
12. 734/TB-UBND 23/8/2017 Về việc mở lớp triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo
13. 733/TB-UBND 23/8/2017 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
14. 685/TB-UBND 16/8/2017 kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 14 tháng 8 năm 2017
15. 671/TB-UBND 15/8/2017 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 kéo dài và kế hoạch năm 2017, công tác chuẩn bị đầu tư năm 2017 để thực hiện
16. 670/TB-UBND 15/8/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về giải quyết vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng tường rào cổng ngõ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp huyện
17. 669/TB-UBND 15/8/2017 kết luận của đồng chí Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành có liên quan về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch trong thời gian đến
18. 648/TB-UBND 11/8/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tại buổi đối thoại với nhân dân thôn Suối Loa, xã Ba Động
19. 647/TB-UBND 11/8/2017 kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ba Động về tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới; giải toả chợ cũ, sắp xếp chợ mới liên xã Khu Đông; chuẩn bị nội dung đối thoại với nhân dân thôn Suối Loa
20. 646/TB-UBND 11/8/2017 Kết luận của đồng chí Trần Trung Triết - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tại buổi đối thoại với nhân dân xã Ba Nam
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /13 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273