VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Tuần
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 41/CTr-VP 13/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 42 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)
2. 40/CTr-VP 6/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 41 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)
3. 39/CTr-VP 29/9/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 40 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)
4. 38/CTr-VP 22/9/2017 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Tuần 39 từ ngày 25/9/2017 đến 29/9/2017)
5. 37/CTr-VP 15/9/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 38 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)
6. 36/CTr-VP 8/9/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 37 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)
7. 35/CTr-VP 1/9/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 36 từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)
8. 34/CTr-VP 25/8/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 35 từ ngày 28/8/2017 đến ngày 04/9/2017)
9. 33/CTr-VP 18/8/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 34 từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017)
10. 32/CTr-VP 11/8/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 33 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)
11. 31/CTr-VP 4/8/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 32 từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)
12. 30/CTr-VP 28/7/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 31 từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017)
13. 29/CTr-VP 21/7/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 30 từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)
14. 28/CTr-VP 14/7/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 29 từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017)
15. 27/CTr-VP 7/7/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 28 từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017)
16. 26/CTr-VP 30/6/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 27 từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017)
17. 25/CTr-VP 23/6/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 26 từ ngày 26/6/2017 đến ngày 01/7/2017)
18. 24/CTr-VP 16/6/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 25 từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017)
19. 23/CTr-VP 9/6/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện (Tuần 24 từ ngày 12/6/2017 đến ngày 17/6/2017)
20. 22/CTr-VP 2/6/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện (Tuần 23 từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /9 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273