VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Tuần
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 06/CTr-VP 2/2/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 06, 07, 08 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 23/02/2018)
2. 05/CTr-VP 26/1/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018)
3. 04/CTr-VP 19/1/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 04 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)
4. 03/CTr-VP 12/1/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 03 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)
5. 02/CTr-VP 8/1/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 - bổ sung)
6. 01/CTr-VP 5/1/2018 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)
7. 54/CTr-VP 29/12/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)
8. 53/CTr-VP 22/12/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 52 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017)
9. 52/CTr-VP 15/12/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 51 từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)
10. 51/CTr-VP 8/12/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 50 từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)
11. 50/CTr-VP 1/12/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 49 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)
12. 49/CTr-VP 24/11/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 48 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)
13. 48/CTr-VP 17/11/2017 Chương trình công tác tuần của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 47 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)
14. 47/CTr-VP 10/11/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 46 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)
15. 46/CTr-VP 3/11/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 45 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)
16. 45/CTr-VP 31/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 44 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 3/11/2017 - bổ sung)
17. 44/CTr-VP 27/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 44 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)
18. 43/CTr-VP 20/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 43 từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)
19. 42/CTr-VP 18/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 42 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017- Bổ sung)
20. 41/CTr-VP 13/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 42 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /10 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273