VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Chương trình công tác >> Tuần
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 51/CTr-VP 8/12/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 50 từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)
2. 50/CTr-VP 1/12/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 49 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)
3. 49/CTr-VP 24/11/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 48 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)
4. 48/CTr-VP 17/11/2017 Chương trình công tác tuần của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 47 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)
5. 47/CTr-VP 10/11/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 46 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)
6. 46/CTr-VP 3/11/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 45 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)
7. 45/CTr-VP 31/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 44 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 3/11/2017 - bổ sung)
8. 44/CTr-VP 27/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 44 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)
9. 43/CTr-VP 20/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 43 từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)
10. 42/CTr-VP 18/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 42 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017- Bổ sung)
11. 41/CTr-VP 13/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 42 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)
12. 40/CTr-VP 6/10/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 41 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)
13. 39/CTr-VP 29/9/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 40 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)
14. 38/CTr-VP 22/9/2017 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Tuần 39 từ ngày 25/9/2017 đến 29/9/2017)
15. 37/CTr-VP 15/9/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 38 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)
16. 36/CTr-VP 8/9/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 37 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)
17. 35/CTr-VP 1/9/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 36 từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)
18. 34/CTr-VP 25/8/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 35 từ ngày 28/8/2017 đến ngày 04/9/2017)
19. 33/CTr-VP 18/8/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 34 từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017)
20. 32/CTr-VP 11/8/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 33 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /9 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273