VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản VP HĐND&UBND >> Công văn
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1532/VP 16/10/2017 V/v thẩm định dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24
2. 1531/VP 13/10/2017 V/v mua sắm tài sản cố định
3. 1530/VP 13/10/2017 V/v giải quyết chế độ phụ cấp công vụ đối với hợp đồng lái xe theo Nghị định 668/2000/NĐ-CP
4. 1529/VP 13/10/2017 V/v chủ trương và kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại UBND huyện ba Tơ
5. 1528/VP 13/10/2017 V/v truy cập và khia thác văn bản trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
6. 1527/VP 13/10/2017 V/v tận dụng đất cải tạo để đỏ mặt bằng khu dân cư phía Đông - Nam thị trấn Ba Tơ
7. 1526/VP 13/10/2017 V/v bổ sung hạng mục công trình
8. 1525/VP 13/10/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về hướng dẫn hồ sơ, thu tục đề nghị tặng, truy tặng `Kỷ niệm chương` cho người bị địch bắt tù, đày
9. 1524/VP 13/10/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về lập kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018
10. 1523/VP 13/10/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về đề nghị phê duyệt kinh phí đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỹ niệm 45 năm ngày Giải phóng Ba Tơ
11. 1522/VP 13/10/2017 V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 02 xã Ba Chùa và Ba Động
12. 1518/VP 12/10/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về việc báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
13. 1517/VP 12/10/2017 V/v báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ
14. 1516/VP 12/10/2017 V/v nhập dữ liệu dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018
15. 1515/VP 12/10/2017 V/v thuyên chuyển viên chức bà Nguyễn Thị Quyên
16. 1514/VP 12/10/2017 V/v tạo điều kiện cho viên chức giáo viên bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên
17. 1513/VP 12/10/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về việc xin chủ trương cho cán bộ, công chức tham quan học tập tại tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng
18. 1512/VP 12/10/2017 V/v xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng thao trường bắn cấp huyện
19. 1511/VP 12/10/2017 Vv chiếm đất của hộ, gia đình trên địa bàn xã Ba Dinh
20. 1510/VP 12/10/2017 V/v thu hồi đất bổ sung để xây dựng công trình: Đập dâng Đồng Cành, xã Ba Vinh
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /72 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273