VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> VB khác
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 235/TTr-UBND 16/10/2017 Về việc đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường để mở rộng thao trường bắn, thao trường huấn luyện thôn Đồng Dinh, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
2. 234/TTr-UBND 13/10/2017 Về việc xin hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản trang bị cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tơ
3. 233/TTr-UBND 13/10/2017 Về việc thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị mới Ba Vì, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
4. 232/TTr-UBND 12/10/2017 Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn khu
5. 231/TTr-UBND 12/10/2017 Về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các dự án khởi công mới năm 2017 có tổng mức đầu tư dưới 0,5 tỷ đồng thuộc nguồn vốn TPCP dự phòng
6. 230/TTr-UBND 12/10/2017 Về việc bố trí kế hoạch vốn công trình: Nối tiếp BTXM từ UBND xã đi thôn 10 (Nước Gia), xã Ba Vinh (giai đoạn 2)
7. 229/TTr-UBND 12/10/2017 Về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
8. 228/TTr-UBND 11/10/2017 Về việc xin bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh
9. 225/TTr-UBND 11/10/2017 Thẩm định thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng bổ sung và tổng dự toán điều chỉnh dự án: Đường Ba Bích - Ba Nam
10. 224/TTr-UBND 11/10/2017 Về việc đề nghị cho chủ trương đầu tư phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018
11. 113/KH-UBND 10/10/2017 Về việc truyền thông về phát triển Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ba Tơ
12. 223/TTr-UBND 6/10/2017 Về việc thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Ba Tơ, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
13. 221/TTr-UBND 6/10/2017 Về việc đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường công trình: Nối tiếp BTXM đường trục chính và nhành khu trung tâm xã Ba Chùa
14. 220/TTr-UBND 5/10/2017 Về việc xin kinh phí khắc phục, sửa chữa công trình thủy lợi từ nguồn vốn khắc phục hậu quả hạn hán năm 2018
15. 219/TTr-UBND 5/10/2017 Về việc xin đầu tư khẩn cấp công trình: Đường thị trấn Ba Tơ - Nước Đang (ĐH.65C)
16. 112/KH-UBND 5/10/2017 Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn huyện Ba Tơ
17. 111/KH-UBND 5/10/2017 Tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam
18. 85/PC-UBND 4/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng Phòng TN&MT về việc chuyển đơn của công dân Nguyễn Văn Sơn
19. 84/PC-UBND 4/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng Phòng TN&MT về việc chuyển đơn của công dân Trần Thanh Minh
20. 218/TTr-UBND 4/10/2017 Về việc đề nghị bố trí kinh phí lập phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 (bổ sung)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /89 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273