VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 449/BC-UBND 16/10/2017 Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2017
2. 448/BC-UBND 16/10/2017 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
3. 447/BC-UBND 13/10/2017 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Ba Động (xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018)
4. 446/BC-UBND 13/10/2017 Về việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số
5. 445/BC-UBND 11/10/2017 Kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy
6. 444/BC-UBND 11/10/2017 Tình hình kinh tế - xã hội của huyện, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện trong thời gian qua
7. 443/BC-UBND 10/10/2017 Số liệu phát triển giao thông vận tải đến năm 2017 và định hướng đến năm 2030
8. 442/BC-UBND 10/10/2017 Công tác quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016-2017
9. 441/BC-UBND 10/10/2017 Về việc cung cấp thông tin hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp trên địa bàn huyện
10. 440/BC-UBND 5/10/2017 Tình hình công tác cử tuyển
11. 439/BC-UBND 5/10/2017 Tình hình triển khai lập thủ tục xin kinh phí khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn huyện
12. 438/BC-UBND 4/10/2017 Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hiện hành của Nhà nước về khuyến khích nhân rộng mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản và hợp tác xã trên địa bàn huyện Ba Tơ
13. 437/BC-UBND 4/10/2017 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg và Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ
14. 436/BC-UBND 4/10/2017 Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 9 năm 2017 (số liệu đến ngày 30/9/2017)
15. 435/BC-UBND 3/10/2017 Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp dân (tính từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2017)
16. 434/BC-UBND 3/10/2017 Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
17. 433/BC-UBND 2/10/2017 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn"
18. 432/BC-UBND 2/10/2017 Về việc lập danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 huyện Ba Tơ
19. 431/BC-UBND 29/9/2017 Xác định hệ số để phân bổ vốn Chương trình 135 năm 2018
20. 429/BC-UBND 28/9/2017 Kết quả giải quyết đơn của ông Trần Khanh thường trú tại thôn Giá Vực, xã Ba Vì
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /68 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273