VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 555/BC-UBND 13/12/2017 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Chính phủ năm 2017
2. 554/BC-UBND 13/12/2017 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua tài kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI
3. 552/BC-UBND 13/12/2017 Kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
4. 551/BC-UBND 13/12/2017 Kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương thủy lợi loại III năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018
5. 550/BC-UBND 13/12/2017 Thực trạng quản lý nhà nước về khoán sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2016
6. 549/BC-UBND 13/12/2017 Tình hình sạt lở núi và thiệt hại các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Ba Cung
7. 547/BC-UBND 12/12/2017 Tình hình phát triển đô thị trên địa bàn huyện năm 2017
8. 548/BC-UBND 11/12/2017 Về việc xuất hiện trở lại Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân trên địa bàn huyện Ba Tơ
9. 546/BC-UBND 11/12/2017 Tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018
10. 545/BC-UBND 11/12/2017 Tình hình thực hiện công tác tháng 11 năm 2017
11. 544/BC-UBND 11/12/2017 kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý IV/2017
12. 543/BC-UBND 11/12/2017 Tình hình phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ
13. 541/BC-UBND 8/12/2017 Kết quả đánh giá, phân loại hoạt động chính quyền cấp xã năm 2017
14. 539/BC-UBND 7/12/2017 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, quý IV và cả năm 2017
15. 538/BC-UBND 7/12/2017 Nội dung tham dự và chất vấn tại kỳ họp lần thứ 8 (cuối năm 2017), HĐND tỉnh khoá XII
16. 537/BC-UBND 7/12/2017 Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
17. 536/BC-UBND 6/12/2017 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, Kế hoạch nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
18. 535/BC-UBND 6/12/2017 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
19. 533/BC-UBND 6/12/2017 Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017
20. 532/BC-UBND 6/12/2017 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /73 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273