VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Quyết định
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 95/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình kênh mương nội đồng xứ đồng Lăm
2. 94/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 01 Mua 03 mặt hàng thiết yếu cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số 07 xã Ba Bích, Ba Nam, Ba Lế, Ba Xa, Ba Vì, Ba Tiêu, Ba Ngạc
3. 93/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 02: Mua 03 mặt hàng thiết yếu cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số 05 xã: Ba Vinh, Ba Điền, Ba Dinh, Ba Giang, Ba Tô
4. 91/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt dự toán lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Đường Ba Tơ - Ba Trang - Ba Khâm, huyện Ba Tơ
5. 90/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Nước Sung, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
6. 89/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 01 Mua 03 mặt hàng thiết yếu cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số 08 xã Ba Trang, Ba Khâm, Ba Liên, Ba Thành, Ba Động, Ba Cung, thị trấn Ba Tơ, Ba Chùa
7. 77/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
8. 77/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
9. 88/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội cựu Thanh niên xung phong xã Ba Giang nhiệm kỳ 2017-2022
10. 87/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc phân bổ kinh phí mua cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
11. 86/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 03 mặt hàng thiết yếu cấp không thu tiền cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
12. 81/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bả diệt chuột sinh học
13. 80/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện và thẩm định phương án BTHT công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cưú nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi
14. 78/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
15. 75/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt giá gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ
16. 74/QĐ-UBND 26/1/2018 Về việc phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ
17. 73/QĐ-UBND 25/1/2018 Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật điều chỉnh công trình: Nâng cấp nhà văn hóa thôn Mang Krá, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ
18. 72/QĐ-UBND 25/1/2018 Về việc phê duyệt phương án thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
19. 71/QĐ-UBND 25/1/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
20. 70/QĐ-UBND 25/1/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /246 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273