VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Công văn
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1776/UBND 16/10/2017 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão trên địa bàn huyện Ba Tơ
2. 1773/UBND 16/10/2017 Vv phối hợp tuyên truyền nhân Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
3. 1770/UBND 16/10/2017 V/v góp ý Dự thảo Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. 1768/UBND 16/10/2017 V/v vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ thi tuyển giáo viên
5. 1765/UBND 13/10/2017 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2017
6. 1762/UBND 13/10/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Hóc kè, xã Ba Động
7. 1760/UBND 12/10/2017 V/v góp ý dự thảo danh mục ngành nghề theo lĩnh vực sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố
8. 1759/UBND 12/10/2017 V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017
9. 1758/UBND 12/10/2017 V/v tập trung tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 06/9/2017 của Chính phủ
10. 1757/UBND 12/10/2017 V/v đăng ký kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn trả lại thuộc nguồn vốn chi phát triển
11. 1756/UBND 12/10/2017 V/v tổ chức bán thanh lý Nhà Truyền thống huyện Ba Tơ theo đúng quy định
12. 1755/UBND 12/10/2017 V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương năm 2017
13. 1753/UBND 10/10/2017 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
14. 1752/UBND 10/10/2017 V/v hợp đồng ủy thác quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ba Xa
15. 1751/UBND 10/10/2017 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện
16. 1750/UBND 10/10/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình KT -XH năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
17. 1749/UBND 10/10/2017 V/v đăng ký làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Tải nguyên và Môi trường
18. 1748/UBND 9/10/2017 V/v thực hiện Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh
19. 1747/UBND 9/10/2017 V/v kinh phí phục vụ công tác điều tra cung lao động năm 2017
20. 1746/UBND 9/10/2017 V/v hợp đồng ủy thác quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ba Bích
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /333 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273