VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản pháp quy huyện >> Nghị quyết
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 04/NQ-HĐND 20/7/2017 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
2. 03/NQ-HĐND 20/7/2017 Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
3. 04/2017/NQ-HĐND 19/7/2017 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
4. 03/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020
5. 02/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp đối với giao dục mầm non, giao dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
6. 01/2017/NQ-HĐND 24/3/2017 Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020
7. 19/NQ-HĐND 22/12/2016 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2017
8. 18/NQ-CP 22/12/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện Ba Tơ khóa XI
9. 03/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
10. 02/2016/NQ-HĐND 29/7/2016 Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
11. 01a/2016/NQ-HĐND 29/7/2016 Về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020
12. 01/2016/NQ-HĐND 2/2/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020
13. 25/NQ-HĐND 09/4/2015 9/4/2015 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện ba tơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14. 07/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016
15. 06/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016
16. 05/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X
17. 05/2014/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2015
18. 04/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X
19. 04/2014/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
20. 03/2014/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2015
  1    2     /2 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273