VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 582/BC-UBND 29/12/2017 Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
2. 581/BC-UBND 29/12/2017 Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trong trong cơ quan đơn vị, trường học doanh nghiệp giai đoạn 2007-2017 tiếp tục nhân rộng mô hình Đơn vị học tập giai đoạn 2018-2020
3. 54/CTr-VP 29/12/2017 Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)
4. 519/GM-UBND 29/12/2017 Tổ chức buổi làm việc với các ngành về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự Công an nhân dân năm 2018
5. 518/GM-UBND 29/12/2017 Tổ chức cuộc họp đánh giá tổng kết công tác hiến máu năm 2018; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hiến máu tình nguyện năm 2017
6. 517/GM-UBND 29/12/2017 Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2017 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 12/2017, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 01 và chương trình công tác năm 2018
7. 3584a/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc điều động viên chức bà Trần Thị Ngọc Hiền
8. 3584/QĐ-UBND 29/12/2017 Bổi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Văn Sữu, thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu xây dựng điểm định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu,huyện Ba Tơ
9. 3583/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Phạm Văn Bút
10. 3582/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ông Phạm Văn Bút
11. 3581/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ông Đặng Ngọc Hiền
12. 3580/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Đặng Ngọc Hiền
13. 3579/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ông Phạm Văn Hắp
14. 3578/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Phạm Văn Hắp
15. 3577/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ông Phạm Văn Thốc
16. 3576/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Phạm Văn Thốc
17. 3575/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Phạm Văn Ích
18. 3574/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ông Phạm Văn Ích
19. 3573/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP bà Phạm Thị Sang
20. 3572/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Phạm Thị Sang
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /572 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273