VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 3584/QĐ-UBND 29/12/2017 Bổi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Văn Sữu, thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu xây dựng điểm định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu,huyện Ba Tơ
2. 3570/QĐ-UBND 29/12/2017 Bổi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Đức Tài, thôn Giá Vực, xã Ba Vì để xây dựng điểm định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu,huyện Ba Tơ
3. 2324/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Mở rộng thao trường bắn thôn Đồng Dinh, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
4. 2323/QĐ-UBND 8/12/2017 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Phạm Thị Chín, địa chỉ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
5. 2322/QĐ-UBND 8/12/2017 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Thơ, địa chỉ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
6. 2321/QĐ-UBND 8/12/2017 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Được, địa chỉ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
7. 2320/QĐ-UBND 8/12/2017 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Để, địa chỉ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
8. 2319/QĐ-UBND 8/12/2017 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Nhua, địa chỉ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
9. 2318/QĐ-UBND 8/12/2017 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Xuân Năng, địa chỉ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
10. 2317/QĐ-UBND 8/12/2017 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Ó, địa chỉ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
11. 2316/QĐ-UBND 8/12/2017 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Mĩa, địa chỉ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, công trình Cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
12. 2315/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Trần Minh Trung, xã Ba Động để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
13. 2314/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Ba Động quản lý để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
14. 2313/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Phạm Văn Hói, xã Ba Động để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
15. 2312/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Lê Vũ Tiên, xã Ba Động để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
16. 2311/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Nguyễn Vũ Long , xã Ba Động để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
17. 2310/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Nguyễn Ngọc, xã Ba Động để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
18. 2309/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Nguyễn Phước, xã Ba Động để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
19. 2308/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Nguyễn Nguyện, xã Ba Động để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
20. 2307/QĐ-UBND 8/12/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất của ông Nguyễn Lạc, xã Ba Động để xây dựng công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /162 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273