VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 91/UBND 15/1/2018 Vv xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh đối với thanh niên xung phong
2. 81/UBND 11/1/2018 Vv đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
3. 41/UBND 9/1/2018 Vv tham gia dự thảo Quyết định phê duyệt đối tượng, kinh phí và tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế năm 2018
4. 02/GM-UBND 2/1/2018 Tổ chức cuộc họp bàn những giải pháp để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến chế độ TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg
5. 2236/UBND 29/12/2017 Vv đề nghị mua BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
6. 2235/UBND 29/12/2017 V/v chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho TNXP theo QĐ 40/2011/QĐ-TTg
7. 3559/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho người khuyết tật ông Phạm Văn My
8. 3558/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng bà Phạm Thị Lếch
9. 3557/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng ông Phạm Văn Lút
10. 3556/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng bà Phạm Thị Sắc
11. 3555/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng bà Phạm Thị Thuộc
12. 3554/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Linh
13. 3553/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Múp
14. 3552/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình bà Phạm Thị Kếu
15. 3550/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Võ Thành Ký
16. 3549/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Thị Tâu
17. 3548/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình cháu Phạm Thị Sum
18. 3547/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình cháu Phạm Thị Khánh Lưu
19. 3546/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Lâu
20. 3545/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình ông Phạm Văn Tính
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /97 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273