VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 96/UBND 15/1/2018 Vv giải trình cơ sở đề xuất danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng
2. 61/UBND 10/1/2018 Vv giao chi tiết dự toán chi từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 (dự án 1)
3. 06/QĐ-UBND 4/1/2018 Về việc Bàn giao kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018
4. 06/NQ-HĐND 4/1/2018 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2018
5. 2234/UBND 29/12/2017 Vv cho chủ trương triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản và phần mềm kế toán cho các xã, thị trấn2234
6. 1924/VP 28/12/2017 Vv trích kinh phí dự toán năm 2017 để chi trả tiền điện sử dụng chung trong trụ sở làm việc của UBND huyện
7. 2224/UBND 27/12/2017 Vv góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
8. 2223/UBND 27/12/2017 Vv góp ý dự thảo Hướng dẫn mua sắm tập trung
9. 1901/VP 26/12/2017 Vv xin hỗ trợ kinh phí
10. 287/TTr-UBND 20/12/2017 Về việc bố trí kinh phí lập phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 (bổ sung)
11. 2174/UBND 20/12/2017 vv khẩn trương giải ngân, tất toán tài khoản kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện và thannh toán sang năm 2017
12. 2170/UBND 20/12/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện kinh phí tiền lương năm 2017
13. 2158/UBND 18/12/2017 Vv điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2017 Chương trình 30a
14. 05/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn, chi ngân sách huyện năm 2018
15. 05/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
16. 1818/VP 11/12/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về việc xử lý nguồn tài trợ còn dư sau quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường THCS Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
17. 278/TTr-UBND 8/12/2017 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách năm 2018
18. 2117/UBND 8/12/2017 V/v cho chủ trương xử lý nguồn vốn tài trợ còn dư sau quyết toán công trình Trường THCS Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
19. 2116/UBND 8/12/2017 V/v khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2017
20. 535/BC-UBND 6/12/2017 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /102 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273