VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2205/UBND 25/12/2017 Vv truyền thông về số hóa truyền hình mặt đất
2. 2183/UBND 21/12/2017 Vv góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện dề án "Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 2020" trong năm 2018
3. 2159/UBND 18/12/2017 Vv hiện trạng và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office tại UBND huyện Ba Tơ
4. 2119/UBND 8/12/2017 Vv triển khai xây dựng trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
5. 2114/UBND 7/12/2017 V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tổ nghiên cứu, khảo sát sản phẩm du lịch cộng đồng tại huyện
6. 131/KH-UBND 5/12/2017 Phát triển dịch vụ, du lịch huyện Ba Tơ đến năm 2020
7. 2072/UBND 30/11/2017 V/v đồng ý cho chủ trương tham dự Giải việt dã truyền thống tỉnh Quảng Ngãi `cùng Sacombank chạy vì sức khoẻ cộng đồng` lần thứ X - năm 2017
8. 1750/VP 24/11/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về xây dựng Và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
9. 2027/UBND 22/11/2017 V/v đề xuất hỗ trợ hộ nghèo Cụm thiết bị nghe, xem truyền hình từ vệ tinh
10. 1935/UBND 7/11/2017 V/v cử cán bộ tham gia Tổ nghiên cứ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng
11. 1927/UBND 6/11/2017 V/v sử dụng các trang thiết bị của dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Ba Tơ
12. 1925/UBND 6/11/2017 V/v tiến độ cập nhật thông tin phần mềm Quản lý cầu địa phương
13. 475/BC-UBND 2/11/2017 Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết 03- NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
14. 1881/UBND 30/10/2017 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND thông qua Quy hoạch ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi
15. 2249/PC--VP 24/10/2017 hiếu chuyển gửi Trưởng phòng VH&TT về việc báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh
16. 2243/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng VH&TT về việc kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 14/7/2017 của Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ngăn chặn, đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu
17. 2240/PC--VP 24/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng VH&TT về việc đề nghị xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt các địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
18. 1589/VP 24/10/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp xã và chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố
19. 2232/PC--VP 23/10/2017 Phiếu chuyển gửi Trưởng phòng VH&TT về việc góp ý Nghị quyết HĐND thông qua Quy hoạch ngành Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi
20. 1583/VP 20/10/2017 V/v truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND huyện về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /18 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273