VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 3537/QĐ-UBND 28/12/2017 trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi bà Nguyễn Thị Nữ
2. 2447/QĐ-UBND 14/12/2017 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Phạm Văn Sơn
3. 2446/QĐ-UBND 14/12/2017 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Lê Văn Muôn
4. 2445/QĐ-UBND 14/12/2017 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội bà Phạm Thị Kê
5. 2148/UBND 14/12/2017 Vv triển khai Chương trình phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị sứt môi, chẻ vòm, sẹo bỏng co rút, dính ngón và sụp mi năm dính ngón năm 2018
6. 2448/QĐ-UBND 12/12/2017 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội bà Phạm Thị Danh
7. 2336/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Nguyễn Thị Ba
8. 2335/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Nguyễn Thị Lan
9. 2334/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Trương Quang Bích
10. 2333/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Trần Hữu Kế
11. 2332/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc thôi hưởng trợ xã hội bà Phạm Thị Mú
12. 2331/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc thôi hưởng trợ xã hội ông Phạm Văn Giấy
13. 2330/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc thôi hưởng trợ xã hội bà Phạm Thị Mia
14. 2329/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc thôi hưởng trợ xã hội bà Phạm Thị Nết
15. 2328/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc thôi hưởng trợ xã hội bà Phạm Thị Đăng
16. 2327/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc thôi hưởng trợ xã hội ông Phạm Văn Đầm
17. 2326/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc thôi hưởng trợ xã hội bà Phạm Thị Nhú
18. 2325/QĐ-UBND 11/12/2017 Về việc thôi hưởng trợ xã hội ông Lê Lên
19. 2214/QĐ-UBND 5/12/2017 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội bà Phạm Thị Nhâm
20. 2213/QĐ-UBND 5/12/2017 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Phạm Hữu Tâm
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /58 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273