VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 563/BC-UBND 20/12/2017 Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến tháng 12 năm 2017 (số liệu đến ngày 15/12/2017)
2. 285/TTr-UBND 18/12/2017 Về việc hổ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội huyện Ba Tơ
3. 540/BC-UBND 8/12/2017 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2018
4. 279/TTr-UBND 8/12/2017 Về việc xin ý kiến thống nhất bổ sung kế hoạch vốn Chương trình An toàn khu năm 2017
5. 276/TTr-UBND 8/12/2017 Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình An toàn khu
6. 275/TTr-UBND 8/12/2017 Về việc phân bổ bốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2018
7. 274/TTr-UBND 7/12/2017 Về việc xin chủ trương tuy đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên lớp cắm bản khóa II năm 1995-1996
8. 272/TTr-UBND 7/12/2017 Về việc đề nghi ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
9. 269/TTr-UBND 5/12/2017 Về việc xin đầu tư theo lệnh khẩn cấp tuyến đường Ba Dinh (QL24-Km36+970) - Ba Giang
10. 1772/VP 30/11/2017 V/v giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Viettel huyện Ba Tơ
11. 508/BC-UBND 22/11/2017 Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu công đến tháng 11 năm 2017
12. 502/BC-UBND 21/11/2017 Tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017
13. 257/TTr-UBND 21/11/2017 Về xin đầu tư theo lệnh khẩn cấp đối với công trình Cầu Sông Liên 1 và Cầu Sông Liên 2, xã Ba Lế huyện Ba Tơ
14. 2020/UBND 21/11/2017 V/v đề nghị bố trí vốn trả nợ công trình hoàn thành từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc chương trình 135 năm 2016 tại thôn ĐBKK
15. 1969/UBND 13/11/2017 V/v chế độ biễu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
16. 1968/UBND 13/11/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017
17. 469/BC-UBND 30/10/2017 Về việc rà soát quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn huyện
18. 1456/QĐ-UBND 30/10/2017 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cầu Nước Sung, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
19. 243/TTr-UBND 25/10/2017 Về việc đề nghị tiếp nhận làm chủ đầu tư và Kế hoạch vốn năm 2017 thuộc dự án Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung thôn thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
20. 241/TTr-UBND 24/10/2017 Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các quy hoạch và xây dựng, mở rộng hệ thống cấp nước đô thị
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /15 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273